Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 14, №2, 2013

Back to issue

Зінченко Анатолій Тимофійович

У цьому році відзначив своє 75­річчя і 52 роки лікарської, наукової, педагогічної та суспільної праці заслужений лікар України, кандидату медичних наук, доценту кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету (БДМУ) Анатолій Тимофійович Зінченко.

А.Т. Зінченко народився 16 травня 1938 року в м. Сочі Краснодарського краю. У 1955 році закінчив 10 класів середньої школи № 118 м. Харцизска  (Донбас) і вступив до Сталінського державного медичного інституту (нині Донецький національний медичний університет ім. М. Горького).

Закінчивши в 1961 році навчання в інституті й отримавши диплом лікаря­лікувальника, почав працювати в Обласній травматологічній лікарні м. Донецька на посаді лікаря­ортопеда­травматолога.

Із 1973 по 1976 рік працює в Донецькому інституті травматології і ортопедії на посаді молодшого, а потім старшого наукового співробітника.

У цей період у стінах Обласної травматологічної лікарні й Інституті травматології і ортопедії А.Т. Зінченко сформувався як висококваліфікований спеціаліст ортопед­травматолог під керівництвом доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки, видатного ортопеда­травматолога харківської школи, вченого, організатора і громадського діяча Тимофія Андрійовича Ревенка. Основним девізом цього об’єднаного закладу було доведення рівня лікування хворих ортопедо­травматологічного профілю в районах Донецької області до рівня інституту, і це поступово було зроблено. А.Т. Зінченко був керівником бригади лікарів і наукових співробітників із надання допомоги в науково­опорному пункті м. Харцизька.

А.Т. Зінченко працював у травматологічній клініці № 1 й ургентному відділі (травмпункт, приймальне і реанімаційне відділення) під керівництвом докторів медичних наук, професорів Т.А. Ревенка, П.С. Драчука, І.С. Єфимова, М.М. Рожинського. А.Т. Зінченко займався не тільки лікуванням хворих і травмованих гірників, а і профілактикою виробничого травматизму. Неодноразово спускався в штольні шахт «Кочегарка­1» тресту «Горлівськвугілля», «Комуніст­Нова» тресту «Жовтеньвугілля», «Бутовка­Донецька» та ім. Засядька тресту «Донецьквугілля». У 1972 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Характеристика виробничого травматизму на шахтах із пологим і крутим заляганням вугільних пластів і засоби його профілактики».

У 1973 році отримав учений ступінь кандидата медичних наук. У поздоровленні колективу Обласної травматологічної лікарні та Інституту травматології і ортопедії були такі рядки: «Будучи висококваліфікованим спеціалістом ортопедом­травматологом, Ви багато часу приділили і науковій діяльності. Ваші наукові дослідження були направлені на вирішення однієї з актуальних для Донбасу проблем, якою є профілактика травматизму серед гірників і організація медичної допомоги. Своєю кропіткою самовідданою працею Ви досягли успіхів у вирішенні поставлених завдань. Упровадження в життя результатів Ваших досліджень має велике практичне і народногосподарське значення». Наближення до травмованих гірників першої невідкладної допомоги (догоспітальний етап) сталося завдяки протишоковому комплекту (ПШК) для шахтних травмпунктів, який був розроблений і впроваджений А.Т. Зінченком (стсттю про ПШК під назвою «Допомога поряд» опубліковані в журналі «Радянський шахтар». — 1969. — № 9).

Із березня 1976 року, пройшовши за конкурсом, почав працювати в Буковинському державному медичному університеті (у 1944–1999 р. Чернівецький державний медичний інститут) і Буковинській державній медичній академії (1999–2006 р.) на посаді асистента, старшого викладача і доцента кафедри травматології, ортопедії та ВПХ. Був майже 14 років громадським деканом 5­го курсу лікувального факультету, заступником голови профспілкового бюро курсу, членом ради наставників, відповідальним за лікувальну та винахідницьку роботу на кафедрі.

Працюючи ортопедом­травматологом вищої категорії, передавав свій досвід клінічним ординаторам, аспірантам і молодим лікарям, здійснював загальні обходи в клініці, курацію хворих, оперативні втручання, надавав лікувально­консультативну та організаційно­методичну допомогу в лікувальних закладах міста і районах області. А.Т. Зінченко дав путівку в життя понад 60 лікарям­інтернам, які отримали сертифікати ортопедів­травматологів. Його вихованці працюють у різних куточках України, країнах СНД і далекого зарубіжжя (Америка, Англія, Німеччина, Пакистан, Лівія, Йорданія, Палестина, Марокко та ін.).

А.Т. Зінченко є автором 203 наукових праць, однієї монографії, двох навчально­методичних посібників («Збірник клінічних задач з травматології і ортопедії методичні рекомендації для студентів)», «Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 5­го курсу лікувального факультету з травматології і ортопедії»); 12 винаходів і патентів, 178 раціоналізаторських пропозицій.

А.Т. Зінченко неодноразово отримував грамоти і подяки БДМУ, лікарні швидкої медичної допомоги, обласної державної адміністрації. Він зарекомендував себе досвідченим педагогом вищої школи, вмілим організатором і вихователем студентської молоді, висококваліфікованим лікарем ортопедом­травматологом, активним громадським діячем, чуйним і уважним колегою.

Ці позитивні риси здобули любов і повагу з боку студентів, співробітників БДМУ, лікарів. Його багаторічна праця відзначена медаллю «Ветеран праці», занесенням на дошку пошани, багатьма грамотами і подяками за багатолітню сумлінну працю, внесок у підготовку і виховання медичних кадрів, активну участь у винахідницькій і раціоналізаторській роботі.

А.Т. Зінченко нагороджений почесною відзнакою Донецького науково­дослідницького інституту травматології і ортопедії з нагоди його 50­річчя за особистий внесок у розвиток медичної науки і багаторічну (15 років) сумлінну працю, високий професіоналізм та активну громадську позицію (був головою міської організації «Знання», товариського суду, профоргом клініки, вів гурток «Молодь і громадський прогрес»).

Співробітники кафедри, колеги, ортопеди­травматологи міста і області, Асоціація ортопедів­травматологів Буковини поздоровляють А.Т. Зінченка з ювілеєм і бажають йому міцного здоров’я, щастя, наснаги, злагоди, подальших творчих успіхів, довгих років життя.

 

Колектив кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету

Чернівецьке обласне товариство ортопедів­-травматологів

Донецька медична асоціація

Колектив НДІ травматології і ортопедії, кафедра травматології,

ортопедії і ХЕС ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

Колектив Донецької обласної клінічної травматологічної лікарні

Редакційна колегія журналу «Травма»Back to issue