Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 17, №4, 2016

Back to issue

До ювілею Олега Євгеновича Вирви

Статтю опубліковано на с. 113-114

 

Олег Євгенович Вирва народився 12 липня 1966 р. у Казахстані у сім’ї лікарів. З 1973 по 1983 р. навчався в середній школі м. Краснограда Харківської області, яку закінчив із золотою медаллю. Того ж року поступив на навчання, а у 1989 р. з відзнакою закінчив лікувальний факультет Харківського медичного інституту. Під час навчання протягом 6 років працював гіпсовим техніком і медбратом в ургентному травматологічному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги м. Харкова, набуваючи досвіду та практичних навичок. Після закінчення медичного інституту прийшов на роботу в Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка, і подальша професійна лікувальна, наукова й організаційна робота Олега Євгеновича була нерозривно пов’язана з цим науково-лікувальним закладом. У 1997 році він захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему «Гнійно-некротичні ускладнення пошкоджень гомілковостопного суглоба», у 2013 році — докторську дисертацію на тему «Модульне індивідуальне ендопротезування в лікуванні хворих на злоякісні пухлини кісток кінцівок». 

З 1997 року працював головним лікарем інституту, а з 2001 року є заступником директора з науково-лікувальної роботи інституту ім. проф. М.І. Ситенка.
Майже 16 років О.Є. Вирва очолює відділ кісткової онкології Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України». За роки роботи О.Є. Вирва виконав понад 9000 операцій, багато з яких раніше в Україні не виконувалися, розробив оригінальні конструкції модульних пухлинних ендопротезів. Під його керівництвом плідно працює відділ онкоортопедії ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України». Цей відділ завдяки зусиллям Олега Євгеновича та його учнів став провідним центром даної галузі сучасної медицини, де розвиваються такі важливі напрямки онкоортопедії, як насичення керамічних імплантатів хіміопрепаратами, удосконалення існуючих органозберігаючих оперативних втручань, розробка модульних систем пухлинних ендопротезів та штучних імплантатів для заміщення кісткових дефектів різної локалізації тощо. За ініціативою О.Є. Вирви в Україні на сучасному рівні відновлено напрямок біологічних реконструктивних втручань для заміщення кістково-суглобових дефектів різного походження з використання структурних алотрансплантатів у комбінації з кістковою автопластикою. Впроваджено систему двохетапного хірургічного лікування інфекційних ускладнень ендопротезування суглобів з використанням металево-цементних спейсерів, що насичені антибіотиками, розроблено та втілено в практику охорони здоров’я систему комплексного лікування злоякісних пухлин скелета з акцентом на органозберігаючих оперативних втручаннях, що отримали міжнародне визнання в Європі та США та відповідають світовим стандартам лікування даної патології опорно-рухової системи. 
За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку охорони здоров’я й медичної науки у 2007 році Олегу Євгеновичу Вирві присвоєно звання заслуженого лікаря України. У січні 2008 року Олег Євгенович нагороджений орденом Преподобного Агапіта Печерського ІІІ ступеня. 
Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації, виконуються 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій. У 2014 році отримав вчене звання професора. Поєднує науково-лікувальну й організаційну роботу з викладацькою діяльністю, працює професором кафедри травматології та ортопедії ХМАПО. 
О.Є. Вирва є автором понад 250 наукових робіт, 36 авторських свідоцтв та патентів, співавтором 4 монографій. Бере активну участь у профільних конференціях в Україні та за кордоном, щорічно виступає з лекційними матеріалами в Китаї, Італії, Польщі, Німеччині, Великобританії, Туреччині, США та ін. Є національним представником України в ISOLS — Міжнародному всесвітньому товаристві збереження кінцівок, членом президії EMSOS — Європейського товариства кістково-м’язових пухлин, членом AAOS — Американської академії ортопедичної хірургії, SICOT — Міжнародного наукового товариства ортопедів-травматологів, MSTS — Північноамериканського товариства пухлин кістково-м’язової системи, Німецько-українсько-російського ортопедичного товариства, Української асоціації ортопедів-хірургів, Харківського медичного наукового товариства, Харківського наукового ортопедичного товариства.
О.Є. Вирва став лауреатом першої премії в номінації Best Innovation Study на щорічному Європейському конгресі EMSOS у Відні у 2014 році («Experimental Modeling of Growing Zones Damage of Children Knee Bones»).
З початку АТО в Україні веде активну хірургічну та консультативну діяльність у військовому госпіталі м. Харкова, за що у 2015 році нагороджений відзнакою «За мужність та милосердя».
О.Є. Вирва — член редакційної колегії журналу «Ортопедія, травматологія та протезування», член редакційної ради журналу «Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини» та редакційної ради журналу «Травма».
За наукові та практичні досягнення в галузі ортопедичної онкології та ендопротезування О.Є. Вирва нагороджений почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, а також грамотами обласної та міської адміністрацій м. Харкова. 
Бажаємо Олегу Євгеновичу міцного здоров’я, подальших наукових здобутків, творчої наснаги та довгих років ефективної інтелектуальної праці.
 
Колектив редакції журналу «Травма»


Back to issue