Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal 5 (91) 2017

Back to issue

До 65-річчя з дня народження доктора медичних наук, професора Олександра Анатолійовича Козьолкіна

Categories: Neurology

Sections: Anniversaries

print version

Олександр Анатолійович Козьолкін народився 20 вересня 1952 року в місті Запоріжжі. У 1978 році закінчив Запорізький державний медичний інститут (нині — Запорізький державний медичний університет). Після проходження інтернатури в 1979 році почав працювати лікарем-неврологом, а з 1981 року став завідувачем неврологічного відділення поліклініки Запорізької міської клінічної лікарні № 9. У 1985–1987 роках навчався в клінічній ординатурі на кафедрі неврології Запорізького державного інституту удосконалення лікарів ім. М. Горького (ЗДІУЛ, нині — Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України). У 1987 році вступив до очної аспірантури на кафедрі неврології ЗДІУЛ, де підготував та в 1989 році успішно захистив кандидатську дисертацію, присвячену комплексному лікуванню хворих із корінцево-судинними синдромами. З 1990 року працював асистентом кафедри неврології ЗДІУЛ. У 1994 році переведений на посаду доцента цієї ж кафедри. У 1996 році успішно захистив докторську дисертацію, присвячену оптимізації діагностичних та лікувальних заходів у пацієнтів з вертеброгенними синдромами грудної локалізації. Із січня по вересень 1998 року працював завідувачем кафедри неврології ЗДІУЛ. Із вересня 1998 року і до цього часу працює завідувачем кафедри нервових хвороб Запорізького державного медичного університету. У 2001 році йому присвоєно вчене звання професора.
Професор О.А. Козьолкін створив наукову школу неврологів, підготувавши одного доктора медичних наук та 7 кандидатів медичних наук, 11 магістрів, 10 клінічних ординаторів, понад 110 лікарів-інтернів за фахом «неврологія». На сьогодні на кафедрі виконуються 3 докторські та 3 кандидатські дисертації. 
Професор О.А. Козьолкін — автор та співавтор 340 друкованих праць, у тому числі національного підручника «Неврологія» (2013, 2016), 6 монографій, 27 патентів України на корисну модель, 23 навчальних посібників із нервових хвороб, 60 методичних рекомендацій.
Основними науковими інтересами Олександра Анатолійовича є: судинні захворювання нервової системи, захворювання периферичної нервової системи, вертеброневрологія. 
Олександр Анатолійович зробив чималий внесок у розробку системи етапної допомоги пацієнтам із вертеброгенними больовими синдромами із застосуванням активних методів кінезотерапії. Професор О.А. Козьолкін протягом 19 років є науковим керівником Запорізького ангіоневрологічного центру. Під його керівництвом здійснено реорганізацію цього закладу з метою покращання діагностики та лікування хворих на мозковий інсульт, удосконалена система етапної допомоги пацієнтам із мозковими катастрофами з урахуванням часу терапевтичних можливостей та проведення тромболізису, розроблені та впроваджені в клінічну практику сучасні принципи діагностики та лікування гострих і хронічних порушень мозкового кровообігу на всіх етапах захворювання, сучасні принципи відновлювальної терапії в пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт. 
Упровадження наукових розробок кафедри нервових хвороб лікувально-діагностичних технологій у роботу Запорізького ангіоневрологічного центру дозволило суттєво знизити рівень летальності від мозкових інсультів у м. Запоріжжі.
Професор О.А. Козьолкін є членом Світової інсультної організації (World Stroke Organisation), Європейської інсультної організації (European Stroke Organisation), Федерації європейських товариств із нейронаук (Federation of European Neuroscience societies), Світового товариства з нейрореабілітації (World Society for Neurorehabilitation), Європейської академії з неврології (European Academy of Neurology), прези–дії правління Республіканського науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, Української асоціації боротьби з інсультом, Асоціації кардіоневрологів України, редакційної колегії фахових наукових видань, що входять до міжнародних наукометричних баз («Міжнародний неврологічний журнал», «Запорізький медичний журнал», «Український неврологічний журнал»), здійснює керівництво роботою товариства неврологів Запорізької області. 
У 2006 році професором О.А. Козьолкіним була організована Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 40-річчю від дати заснування кафедри нервових хвороб Запорізького державного медичного університету, у якій взяли участь близько 300 делегатів. У 2016 році проведена науково-практична конференція з нагоди 50-річчя від дати заснування кафедри нервових хвороб Запорізького державного медичного університету.
Професор О.А. Козьолкін щорічно бере участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових форумів, у тому числі конгресів European Academy of Neurology, European Stroke Organisation, на яких доповідає про отримані наукові результати. 
Професор Олександр Анатолійович Козьолкін нагороджений почесною грамотою МОЗ України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм, має численні грамоти та подяки Української асоціації боротьби з інсультом, Запорізьких обласної та міської державних адміністрацій.   
 


Back to issue