Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №4, 2017

Back to issue

Українсько-білоруська міжнародна конференція «Дефіцит та недостатність вітаміну D у клінічній практиці» (20–21 жовтня 2017 року, м. Чернігів, Україна)

20–21 жовтня 2017 року відбулась Українсько-білоруська міжнародна конференція «Дефіцит та недостатність вітаміну D у клінічній практиці» у м. Чернігові, що була організована під егідою Українського підрозділу EVIDAS. 
На церемонії відкриття конференції з вступним словом до слухачів звернулися президент EVIDAS професор П. Плудовські (Польща) та президент Українського підрозділу EVIDAS професор В.В. Поворознюк (Україна), які привітали учасників конференції та доповіли про сучасний стан проблеми дефіциту й недостатності вітаміну D у світі. Проведення конференцій, під час яких провідні спеціалісти з даної проблеми висвітлюють механізми розвитку та клінічні прояви недостатності та дефіциту вітаміну D, діляться багаторічним практичним досвідом та представляють сучасні рекомендації щодо корекції зазначених станів, є надзвичайно важливою подією для лікарів різного профілю. 
Лекторами виступили провідні вчені з України, Польщі та Білорусії. Окрім науковців та практичних лікарів України, участь у конференції брали 30 спеціалістів із Білорусії.
Програма конференції була надзвичайно насиченою та цікавою. Велику увагу привернули лекції віт–чизняних та іноземних колег, які розповіли про стан проблеми у Європі, вказавши на показники поширеності дефіциту вітаміну D у світі, адже відомо, що практично в населення всіх регіонів світу реєструються субоптимальні рівні вітаміну D. 
Президент EVIDAS проф. П. Плудовські виступив із доповіддю «Вітамін D та його значення для організму людини — статус у Європейському Союзі», в якій висвітив дані щодо поширеності дефіциту вітаміну D у різних країнах світу, а також подав методичні рекомендації з лікування та профілактики дефіциту вітаміну D у населення країн Центральної Європи: рекомендовані дози препаратів вітаміну D для здорової популяції та груп ризику.
Президент Українського підрозділу EVIDAS проф. В.В. Поворознюк навів результати досліджень щодо дефіциту й недостатності вітаміну D у населення України, проведених у 2015–2017 рр. на базі Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу, а також зупинився на основних напрямках та перспективах роботи Українського підрозділу EVIDAS. 
На сьогодні відомо, що дефіцит та недостатність вітаміну D не тільки негативно впливають на кістково-м’язову систему, а також є факторами ризику гострих та хронічних захворювань, у тому числі автоімунних, серцево-судинних, неврологічних, ендокринних та інших. Тому дана проблема об’єднала спеціалістів різного фаху.
Проф. А.Г. Мойсейонок (Білорусь) звернув увагу учасників конференції на те, що при розгляді проблеми дефіциту вітаміну D особливо треба зосере–дитися на фортифікації харчових продуктів на основі концепції функціонально пов’язаних вітамінів із метою запобігання наслідкам екстремальних станів та ризику неінфекційних захворювань.
Проф. М.М. Великий (Україна) висвітлив молекулярні та клітинні механізми протекції вітаміном D при експериментальному глюкокортикоїд-індукованому остеопорозі.
Проф. Л.В. Янковська (Білорусь) подала результати ряду світових та власних досліджень щодо вивчення взаємозв’язку ризику серцево-судинних захворювань (артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця) із поліморфізмом BsmI та/або FokI гена рецептора вітаміну D (VDR). 
К.м.н. Л.В. Кежун (Білорусь) висвітлила результати досліджень, проведених у Білорусії, щодо дефіциту й недостатності вітаміну D при артеріальній гіпертензії.
Проф. Г.С. Манасова (Україна) у своїй доповіді підкреслила вагомість класичних і позаскелетних ефектів вітаміну D у практиці акушера-гінеколога.
Проф. В.І. Паньків (Україна) зупинився на проблемі дефіциту вітаміну D при тиреоїдній патології, а також корекції даного стану. 
Секретар Українського підрозділу EVIDAS д.м.н. Н.І. Балацька (Україна) подала дані щодо дефіциту вітаміну D у ранньому віці та його наслідків. 
Проф. Т.В. Фролова (Україна) висвітила сучасні питання профілактики гіповітамінозу D у педіатрії. 
Д.м.н. Н.П. Масік (Україна) у своїй доповіді навела дані літератури та результати досліджень щодо дефіциту вітаміну D при хронічному обструктивному захворюванні легень. 
Проф. В.С. Березенко (Україна) зупинилась на особливостях перебігу фіброзу печінки в дітей із хронічними гепатитами з різним рівнем забезпеченості вітаміном D.
Наприкінці конференції проф. В.В. Поворознюк (Україна) провів майстер-клас «Алгоритми терапії дефіциту та недостатності вітаміну D» та зупинився на особливостях використання високих доз вітаміну D у профілактиці та лікуванні дефіциту й недостатності вітаміну D.
Досвід із практичної діяльності, яким науковці поділилися з учасниками конференції, викликав жваву дискусію та низку запитань до лекторів. Це ще раз підтвердило актуальність вивчення проблеми дефіциту та недостатності вітаміну D, зацікавленість лікарів стосовно клінічних особливостей, діагностичних критеріїв, тактики профілактики й лікування та необхідність проведення конференцій із міжнародною участю, присвячених даній патології.
Підготувала д.м.н. Н.І. Дзерович


Back to issue