Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019

Back to issue

Особливості роботи сімейного лікаря в осередках особливо небезпечних інфекційних захворювань

Authors: Виноград Н.О., Козак Л.П., Василишин З.П.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Особливо небезпечні інфекції (ОНІ) — інфекційні хвороби, що характеризуються тяжкими та/або стійкими розладами здоров’я у значної кількості хворих, високим рівнем смертності, швидким поширенням цих хвороб серед населення. Основні принципи, організація та методика роботи при особливо небезпечних інфекціях регламентовані Міжнародними медико-санітарними правилами (2005), законами України, наказами, постановами і підзаконними актами МОЗ України. Згідно зі ст. 28 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», до переліку ОНІ належить 38 нозологій і 2 нозології, де формується носійство збудників ОНІ; а відповідно до ст. 37 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», обов’язковому епідеміологічному обстеженню підлягає кожен випадок ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue