Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" №14 (737), 2020

Back to issue

Ситуаційний аналіз первинної медичної допомоги дітям України

Authors: Антипкін Ю.Г.(1), Волосовець О.П.(2), Лапшин В.Ф.(1), Марушко Р.В.(1), Дудіна О.О.(1)
(1) — ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Sections: Clinical researches

print version

Вступ

У період політичних та економічних змін, тривалих воєнних дій в Україні виникла низка і медико-екологічних проблем, які становлять загрозу здоров’ю різних груп населення, в першу чергу дітей. А здоров’я дітей — це майбутнє нації і найважливіший ресурс будь-якого суспільства [1, 2]. Особливого значення стан здоров’я дітей набуває в період несприятливої демографічної ситуації, оскільки їх стан здоров’я є тим підґрунтям, від якого залежить сучасне та майбутнє країни, її національний розвиток і безпека. Зараз стан здоров’я дітей є однією з найгостріших соціальних проблем в Україні, оскільки має сталу тенденцією до зростання патологічних уражень, хронічних захворювань, полісиндромних станів ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Здоровые дети — лучшая инвестиция в будущее [Электронный ресурс]. 2012 квітень 12. Режим доступу: https://100spravok.ru/consulting/zdorovye-deti-luchshaja-investicija-v-buduxhee.html

2. Моісеєнко Р.О., Дудіна О.О., Гойда Н.Г. Аналіз стану захворюваності та поширеності захворювань у дітей в Україні за період 2011–2015 роки. Сучасна педіатрія. 2017 квітень 23. 2(82). 7-27. Доступно: https://med-expert.com.ua/ua/analiz-stanu-zahvorjuvanosti-ta-poshirenosti-zahvorjuvan-u-ditej-v-ukraini-za-period-2011-2015-roki/ doi 10.15574/SP.2017.82.17

3. Антипкін Ю.Г., Резниченко Ю.Г., Ярцева М.О. Вплив факторів навколишнього середовища на стан здоров’я дітей раннього віку. Перинатологія і педіатрія. 2012, лютий 21. 1(49). 48-51. Доступно: http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/images/fond_publications/perinatologiya-i-pediatriya/perinatologiya-i-pediatriya_2012_1.pdf.

4. Дудіна О.О., Слабкий Г.О., Моісеєнко Р.О., Педан В.Б., Жилка Н.Я., Бринь Г.О., Осташко С.І. Ситуаційний аналіз стану охорони здоров’я дітей та підлітків в Україні. Ч. II. Забезпечення принципу соціальної справедливості щодо здоров’я дітей та підлітків. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2008, квітень 12. 2. 9-16. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSG_2014_2_13

5. Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С., Моісеєнко Р.О., Виговська О.В. та ін. Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країни. Ч. 1. Здоров’я дитини. 2018, квітень 11. 13(1). 1-11. Доступно: http://www.mif-ua.com/archive/issue-34652/ doi: 10.22141/2224-0551.13.1.2018.127059

6. Хвисюк О.М., Цодікова О.А., Рожнов О.О. Як зберегти та покращити амбулаторно-поліклінічну допомогу дітям у мегаполісі на етапі реформування галузі. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2015, березень 23. 1. 6-12. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2015_1_3

7. Гойда Н.Г., Корицький Г.И. Концепція реформування педіатричної служби в Тернопільській області. Український медичний часопис. 2013, січень 25. 4(96). 135-138. Доступно: https://www.umj.com.ua/article/62995/koncepciya-reformuvannya-pediatrichnoi-sluzhbi-v-ternopilskij-oblast.

8. Лисенко Р.І., Слабкий Г.О., Закревська О.О. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики — сімейної медицини в Україні. Сімейна медицина. 2003 лютий. 2. 18-20. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2013_2_7.

9. Крючко Т.О., Кушнарева Т.В., Вовк Ю.О. Роль педіатра в реформуванні охорони здоров’я. Сімейна медицина. 2015 січень. 6(62). 147-149. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2015_6_44

10. Майданник В.Г. Сучасні проблеми та перспективи розвитку педіатрії в Україні. Здоров’я України. 2015 березень 27. 19(1). Доступно: http://health-ua.com/article/17940-suchasn-problemi-ta-perspektivi-rozvitku-pedatr-v-ukran/

11. Підаєв А.В., Возіанов О.Ф., Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М. Панорама охорони здоров’я населення України. К.: Здоров’я, 2003. 396 с. Доступно: http://www.nbuv.gov.ua/node/284

12. Tenore A. 4th Global Pediatric Summit: Exploring Standards for Training, Assessment, and Physician Accreditation. 2012 April. 25-26. P. 42. Available from: https://global.pediatricsconferences.org/

13. Результати 13-го Конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». 2016. Доступно: https://nmuofficial.com/news/xiii-zyizd-pediatriv-ukrayiny-aktualni-problemy-pediatriyi/

14. Сенаторова Г.С., Чайченко Т.В., Шипко А.Ф. Стратегія реформації організації педіатричної допомоги населенню на сучасному етапі. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2014 квітень 24. 3(13). 15-19. Доступно: http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/2413-4260.IV.3.13.2014.3/32409

15. Глобальная стратегия по питанию детей грудного и раннего возраста. Mатериалы 55-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Женева: ВОЗ, 2002. Доступно: https://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_rus.pdf 

16. Моисеенко Р.А., Квашнина Л.В., Залесская В.В., Педан В.Б. Ситуационный анализ системы оказания медицинской помощи детям школьного возраста в Украине. К.: МОЗ Украины, 2009. 45 с. Доступно: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

17. Щорічна доповідь «Про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2017 рік». МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». К.: МВЦ «Медінформ», 2018. Доступно: https://library.gov.ua/shhorichna-dopovid-pro-stan-zdorov-ya-naselennya-sanitarno-epidemichnu-sytuatsiyu-ta-rezultaty-diyalnosti-systemy-ohorony-zdorov-ya-ukrayiny-2017-rik/

18. МОЗ України: У 2018 році на кір захворіли понад 54 тисячі українців. Зупинити поширення хвороби може лише вакцинація. Електронний ресурс. 2018. Доступно: https://moz.gov.ua/article/news/u-2018-roci-na-kir-zahvorili-ponad-54-tisjachi-ukrainciv-zupiniti-poshirennja-hvorobi-mozhe-lishe-vakcinacija

19. Охоплення щепленням. Центр громадського здоров’я МОЗ України. Електронний ресурс. Доступно: https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/imunizaciya/okhoplennya-scheplennyami


Back to issue