Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 55, №2, 2021

Back to issue

Зміна показників гастроінтестинальних гормонів у сироватці крові хворих на хронічний панкреатит та цукровий діабет 2 типу

Authors: Сірчак Є.С., Барані В.Є., Сірчак С.С.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: дослідити особливості зміни рівня гастроінтестинальних гормонів (ГІГ) у сироватці крові хворих на хронічний панкреатит (ХП) та цукровий діабет (ЦД) 2 типу.
Матеріали та методи. Обстежено 98 хворих із ХП та ЦД 2 типу. Усім обстеженим пацієнтам проведено загальноклінічні дослідження. Зовнішньосекреторну недостатність (ЗСН) підшлункової залози (ПЗ) визначали за допомогою копрологічного дослідження, виявляли рівень амілази сироватки крові та фекальної еластази-1 (ФЕ-1), а також використовували 13С-змішаний тригліцеридний дихальний тест (13С-ЗТДТ). Також визначено рівень ГІГ у сироватці крові (соматостатину — тест-системи фірми Human Somatostatin EIA-1 Kit фірми RayBiotech No. 1.03930004301; гастрину — ELISA Gastrin-EIA test kit Cat. No CS001 30, холецистокініну — тест-системи Peninsula Laboratories ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue