Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Здоров`я дитини" Том 17, №7, 2022

Повернутися до номеру

Клінічний досвід застосування дитячого опитувальника дерматологічного індексу якості життя (CDLQI) у дітей з атопічним дерматитом

Автори: Мозирська О.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Атопічний дерматит є поширеним свербіжним захворюванням шкіри, що несе значний тягар для пацієнтів, їхніх сімей і суспільства. Метою даного дослідження було оцінити якість життя дітей, хворих на атопічний дерматит, та вивчити кореляційний зв’язок тяжкості атопічного дерматиту та показника якості життя за опитувальником CDLQI (Children’s Dermatology Life Quality Index). Матеріали та методи. У дослідження були включені пацієнти з атопічним дерматитом (n = 71) віком 4–17 років з алергологічного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2. Проводилась оцінка тяжкості атопічного дерматиту за шкалою SCORAD та якості життя за опитувальником CDLQI. Для проведення кореляційного аналізу показників за СDLQI та SCORAD використовували показник рангової кореляції Спірмена. Кореляційний зв’язок вважали вірогідним при р < 0,05. Результати. Кількість хворих, у яких відповідно до результату прояви атопічного дерматиту справляли малий ефект на якість життя, становила 25,4 %, помірний ефект — 40,8 %, дуже великий ефект — 19,7 %, у 12,7 % хворих атопічний дерматит спричиняв надзвичайно великий ефект на якість життя. Коефіцієнт кореляції Спірмена показників тяжкості за шкалою SCORAD та балів за CDLQI становив Ro = 0,932; виявлено кореляційний зв’язок на рівні значимості p < 0,01. При оцінці кореляційних показників у підгрупах дітей за ступенем тяжкості було виявлено різницю: у підгрупі легкого атопічного дерматиту не було кореляції (Ro = 0, p > 0,05) на відміну від підгруп з середньотяжким (Ro = 0,625, p < 0,01) та тяжким атопічним дерматитом (Ro = 0,688, p = 0,01). Показник якості життя мав позитивну кореляцію з віком хворих та тривалістю захворювання, що може бути пов’язано з більш тяжким перебігом хвороби та більшим соціально-психологічним тягарем для дітей старшого віку. Висновки. Опитувальник CDLQI в україномовній версії є надійним інструментом для оцінки якості життя педіатричних хворих з атопічним дерматитом.

Background. Atopic dermatitis is a common pruri­tic skin disease that causes a significant burden on patients, their families, and society. The purpose of this work was to evaluate the quality of life of children with atopic dermatitis and to study the correlation between the severity of atopic dermatitis and the quality of life according to the Children’s Dermatology Life Quality Index (CDLQI). Materials and methods. Patients with atopic dermatitis (n = 71) aged 4–17 years from the allergy department of the Kyiv City Children’s Clinical Hospital No. 2 were included in the study. The severity of atopic dermatitis was assessed by the SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) tool, and the quality of life — by the CDLQI. Spearman’s rank correlation coefficient was used for correlation analysis of the CDLQI and the SCORAD indicators. Correlation was considered probable at p < 0.05. Results. Atopic dermatitis had a small effect on the quality of life in 25.4 % patients, a moderate effect — in 40.8 %, a very large effect — in 19.7 %, and in 12.7 % of patients, atopic dermatitis caused an extremely large effect on the quality of life. Spearman’s correlation coefficient of severity indicators on the SCORAD and the CDLQI was Ro = 0.932; a correlation was found at the significance level of p < 0.01. When evaluating correlation indicators in subgroups of children by degree of severity, a difference was found: in patients with mild atopic dermatitis, there was no correlation (Ro = 0, p > 0.05), in contrast to the group with moderate to severe (Ro = 0.625, p < 0.01) and severe atopic dermatitis (Ro = 0.688, p = 0.01). The quality of life indicator had a positive correlation with the age of patients and duration of the disease, which may be related to a more severe course and a greater social and psychological burden for older children. Conclusions. The Ukrainian version of CDLQI is a reliable tool for asses­sing the quality of life of paediatric patients with atopic dermatitis.


Ключові слова

дерматит; якість життя; опитувальник; діти

atopic dermatitis; quality of life; questionnaire; children


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Волосовец А.П., Больбот Ю.К., Бекетова Г.В. та ін. Алергічний марш у дітей України. Медичні перспективи. 2021. Т. XXVІ. № 4. С. 181-188. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.4.248227.
2. Волосовець О.П., Больбот Ю.К., Бекетова Г.В. та ін. Алергічні та неалергічні хвороби шкіри в дітей України: ретроспективне дослідження за останні 24 роки. Медичні перспективи. 2021. Т. XXVI (3). С. 188-196. doi: 10.26641/2307-0404.2021.3.242319. 
3. Li A., Zhang M., Yang Y., Zhang J., Xie X., Li X., Zhang H. Patient-reported outcome (PRO) instruments for disease seve–rity and quality of life in patients with atopic dermatitis: a systematic review of English and Chinese literature. Ann. Transl. Med. 2022 Aug. 10(16). 906. doi: 10.21037/atm-22-3164. PMID: 36111032; PMCID: PMC9469158. 
4. Food and Drug Administration. Draft guidance on pimecrolimus, 2012.
5. Thyssen J.P., Andersen Y.M.F., Zhang H., et al. Incidence of pediatric atopic dermatitis following thymectomy: A Danish register study. Allergy. 2018. 73. 1741-3. 10.1111/all.13457.
6. Copley-Merriman C., Zelt S., Clark M., et al. Impact of Measuring Patient-Reported Outcomes in Dermatology Drug Development. Patient. 2017. 10. 203-13. 10.1007/s40271-016-0196-6.
7. Food and Drug Administration. Patient-Focused Drug Development: Collecting Comprehensive and Representative Input, 2020.
8. Twiss J., Meads D.M., Preston E.P., et al. Can we rely on the Dermatology Life Quality Index as a measure of the impact of psoriasis or atopic dermatitis? J. Invest. Dermatol. 2012. 132. 76-84. 10.1038/jid.2011.238.
9. Liu P., Zhao Y., Mu Z.L., et al. Clinical Features of Adult/Adolescent Atopic Dermatitis and Chinese Criteria for Atopic Dermatitis. Chin. Med. J. (Engl). 2016. 129. 757-62. 10.4103/0366-6999.178960.
10. Lewis-Jones M.S., Finlay A.Y., Dykes P.J. The Infants’ Dermatitis Quality of Life Index. Br. J. Dermatol. 2001. 144. 104-10. 10.1046/j.1365-2133.2001.03960.x.
11. Lewis-Jones M.S., Finlay A.Y. The Children’s Dermatology Life Quality Index (CDLQI): initial validation and practical use. Br. J. Dermatol. 1995. 132. 942-9. 10.1111/j.1365-2133.1995.tb16953.x.
12. Kubota Y., Yoneda K., Nakai K., et al. Effect of sequential applications of topical tacrolimus and topical corticosteroids in the treatment of pediatric atopic dermatitis: an open-label pilot study. J. Am. Acad. Dermatol. 2009. 60. 212-7. 10.1016/j.jaad.2008.09.034.
13. Maksimovic N., Zaric M., Reljic V., et al. Factors associated with improvement of quality of life among parents of children with atopic dermatitis: 1-year prospective cohort study. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2020. 34. 325-32. 10.1111/jdv.15939.
14. Ramírez-Anaya M., Macías M.E., Velázquez-González E. Validation of a Mexican Spanish version of the Children’s Dermatology Life Quality Index. Pediatr. Dermatol. 2010. 27. 143-7. 10.1111/j.1525-1470.2010.01116.x.
15. Aziah M.S., Rosnah T., Mardziah A., Norzila M.Z. Childhood atopic dermatitis: a measurement of quality of life and family impact. Med. J. Malaysia. 2002. 57. 329-39.
16. Salek M.S., Jung S., Brincat-Ruffini L.A., et al. Clinical experience and psychometric properties of the Children’s Dermatology Life Quality Index (CDLQI), 1995-2012. Br. J. Dermatol. 2013. 169. 734-59. 10.1111/bjd.12437.
17. van Geel M.J., Maatkamp M., Oostveen A.M., de Jong E.M., Finlay A.Y., van de Kerkhof P.C., Seyger M.M. Comparison of the Dermatology Life Quality Index and the Children’s Dermatology Life Quality Index in assessment of quality of life in patients with psoriasis aged 16-17 years. Br. J. Dermatol. 2016 Jan. 174(1). 152-7. doi: 10.1111/bjd.14163. 
18. Oostveen A.M., de Jager M.E., van de Kerkhof P.C., Donders A.R., de Jong E.M., Seyger M.M. The influence of treatments in daily clinical practice on the Children’s Dermatology Life Quality Index in juvenile psoriasis: a longitudinal study from the Child-CAPTURE patient registry. Br. J. Dermatol. 2012 Jul. 167(1). 145-9. doi: 10.1111/j.1365-2133.2012.10996.x. 
19. Ali F., Vyas J., Finlay A.Y. Counting the Burden: Atopic Dermatitis and Health-related Quality of Life. Acta Derm. Venereol. 2020 Jun 9. 100(12). adv00161. doi: 10.2340/00015555-3511. 
20. Homeforeczema.org. Harmonising Outcome Measures For Eczema (HOME) [cited 2019 September 26]; 2019. Available from http://www.homeforeczema.org/meetingsand-events/home-vii-meeting-2019.aspx. 
21. Olsen J.R., Gallacher J., Finlay A.Y., Piguet V., Francis N.A. Quality of life impact of childhood skin conditions measured using the Children’s Dermatology Life Quality Index (CDLQI): a meta-analysis. Br. J. Dermatol. 2016 Apr. 174(4). 853-61. doi: 10.1111/bjd.14361. 
22. Мурзіна Е.О., Рохлецова Ю.А. Взаємозв’язки індексів тяжкості псоріазу та дерматологічного індексу якості життя дітей з псоріазом. Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2021. № 3 (82). DOI: http://doi.org/10.30978/UJDVK2021-3-11.

Повернутися до номеру