Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 10, №3, 2022

Повернутися до номеру

Вплив лактоферину на епітелізацію рогівки при непроникних травмах ока

Автори: Гавриляк І.В., Гребень Н.К., Жабоєдов Д.Г.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Травма ока є однією з найпоширеніших причин монокулярного порушення й необоротної втрати зору в усьому світі. Терапія непроникних пошкоджень рогівки направлена на лікування й профілактику інфекційних ускладнень, зменшення запальних реакцій, регенерацію рогівки й відновлення слізної плівки. Останнім часом широко вивчається можливість використання лактоферину місцевої дії для лікування захворювань передньої поверхні ока. Мета: вивчити ефективність застосування лактоферину при травматичних ерозіях рогівки. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 68 пацієнтів (68 очей) з непроникними пошкодженнями рогівки. Контрольну групу становили 24 пацієнти (24 ока), які отримували стандартне місцеве лікування, що включало очні краплі з антибіотиком широкого спектра дії місцевого застосування й декспантенол. Основна група — 44 пацієнти (44 ока), які додатково отримували очні краплі на основі лактоферину. Усім пацієнтам проведено стандартне офтальмологічне обстеження: вимірювання гостроти зору, біомікроскопія, забарвлення рогівки флюоресцеїном, офтальмоскопія, оптико-когерентна томографія переднього відділу ока. Результати. За даними обстеження в пацієнтів основної й контрольної групи відзначалося підвищення гостроти зору: основна група — з 0,62 ± 0,21 до 0,92 ± 0,09 (р < 0,05) і контрольна — з 0,57 ± 0,20 до 0,87 ± 0,11 (р < 0,05). В основній групі спостерігалося відновлення гострити зору до початкової на 2,3 ± 1,4 дня раніше, ніж у контрольній групі. Отримані результати оптико-когерентної томографії свідчать про відновлення рогівкового дефекту гіпорефлекторним епітелієм (536,0 ± 3,8 мкм). Спостерігалося скорочення періоду лікування в основній групі порівняно з контрольною на 2,3 ± 0,6 дня (р < 0,05). Застосування лактоферину в комплексному лікуванні пацієнтів із травматичними пошкодженнями рогівки дало стабільні клінічні й функціональні результати в основний групі порівняно з контрольною (зменшення набряку рогівки, відновлення епітелію, зменшення проявів запалення рогівки й суб’єктивних ознак рогівкового синдрому). Висновки. Застосування лактоферину як антибактеріального, противірусного й імуномодулюючого препарату може бути прийняте в комбінації з іншими методами лікування для досягнення максимальної ефективності при травмах рогівки і запальних захворюваннях поверхні ока.

Background. Eye injuries are one of the most common causes of monocular impairment and irreversible vision loss in the world. The therapy of non-penetrating corneal injury is aimed at the treatment and prevention of infectious complications, reduction of inflammatory reactions, regeneration of the cornea and restoration of the tear film. Recently, the possibility of using topical lactoferrin for the treatment of the anterior segment diseases has been widely studied. The aim: to study the effectiveness of lactoferrin in traumatic corneal erosions. Materials and methods. Sixty-eight patients (68 eyes) with non-penetrating corneal injuries participated in the study. The control group consisted of 24 patients (24 eyes) who received standard treatment, which included eye drops with a broad-spectrum local antibiotic and dexpanthenol. The main group — 44 patients (44 eyes) who additionally received lactoferrin-based eye drops. All patients underwent a standard ophthalmological examination: visual acuity test, biomicroscopy, corneal fluorescein staining, ophthalmoscopy, optical coherence tomography of the anterior part of the eye. Results. In patients of the main group and controls, an increase in visual acuity was noted, respectively: in the main group, from 0.62 ± 0.21 to 0.92 ± 0.09 (р < 0.05) and in the controls, from 0.57 ± 0.20 to 0.87 ± 0.11 (р < 0.05). In the main group, the recovery of visual acuity to the baseline level was observed 2.3 ± 1.4 earlier days than in the controls. The obtained results of optical coherence tomography indicate restoration of the corneal defect of hyporeflective epithelium (536.0 ± 3.8 μm). There was a reduction in the treatment period in the main group by 2.3 ± 0.6 days (p < 0.05) compared to the controls. The use of lactoferrin in the comprehensive treatment of patients with traumatic corneal erosion showed stable clinical and functional results in the main group compared to the controls (reduction of corneal edema, restoration of the epithelium, reduction in the manifestations of corneal inflammation and subjective signs of corneal syndrome). Conclusions. The use of lactoferrin as an antibacterial, antiviral and immunomodulating drug can be taken in combination with other treatment methods to achieve maximum effectiveness in corneal injuries and ocular surface inflammatory disorders.


Ключові слова

непроникні пошкодження рогівки; травматична ерозія рогівки; епітелізація рогівки

non-penetrating corneal injuries; traumatic corneal erosion; corneal epithelialization


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Willmann D., Fu L., Melanson S.W. Corneal Injury. [Updated 2022 Jul 18]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
 2. Kwok S.S., Shih K.C., Bu Y., Lo A.C., Chan T.C., Lai J.S., Jhanji V., Tong L. Systematic Review on Therapeutic Strategies to Minimize Corneal Stromal Scarring After Injury. Eye Contact Lens. 2019 Nov. 45(6). 347-355. doi: 10.1097/ICL.0000000000000584. PMID: 30724841.
 3. Lim C.H., Turner A., Lim B.X. Patching for corneal abrasion. Cochrane Database Syst. Rev. 2016 Jul 26. 7(7). CD004764. doi: 10.1002/14651858.CD004764.pub3. PMID: 27457359; PMCID: PMC6457868.
 4. Barrientez B., Nicholas S.E., Whelchel A., Sharif R., Hjortdal J., Karamichos D. Corneal injury: Clinical and molecular aspects. Exp. Eye Res. 2019 Sep. 186. 107709. doi: 10.1016/j.exer.2019.107709. Epub 2019 Jun 22. PMID: 31238077; PMCID: PMC6703935.
 5. Ljubimov A.V., Saghizadeh M. Progress in corneal wound healing. Prog. Retin. Eye Res. 2015 Nov. 49. 17-45. doi: 10.1016/j.preteyeres.2015.07.002.
 6. Wipperman J.L., Dorsch J.N. Evaluation and management of corneal abrasions. Am. Fam. Physician. 2013 Jan 15. 87(2). 114-20. PMID: 23317075.
 7. Kell D.B., Heyden E.L., Pretorius E. The biology of lactoferrin, an iron-binding protein that can help defend against viruses and bacteria. Front. Immunol. 2020. 11. 1221. https://doi: 10.3389/fimmu.2020.01221.
 8. Alexander D.B., Iigo M., Yamauchi K., Suzui M., Tsuda H. Lactoferrin: an alternative view of its role in human biological fluids. Biochem. Cell. Biol. 2012. 90(3). 279-306. https://doi:10.1139/o2012-013.
 9. Vagge A., Senni C., Bernabei F., Pellegrini M., Scorcia V., Traverso C.E., Giannaccare G. Therapeutic effects of lactoferrin in ocular diseases: from dry eye disease to infections. Int. J. Mol. Sci. 2020. 21(18). 6668. https://doi.org/10.3390/ijms21186668.
 10. Flanagan J.L., Willcox M.D. Role of lactoferrin in the tear film. Biochimie. 2009. 91(1). 35-43. https://doi:10.1016/j.biochi.2008.07.007.
 11. Rusciano D., Pezzino S., Olivieri M., Cristaldi, M., Gagliano C., Lupo G., Anfuso C.D. Age-Related Dry Eye Lactoferrin and Lactobionic Acid. Ophthalmic Res. 2018. 60. 94-99.
 12. Pellegrini M., Bernabei F., Moscardelli F., Vagge A., Scotto R., Bovone C., Scorcia V., Giannaccare G. Assessment of Corneal Fluorescein Staining in Different Dry Eye Subtypes Using Digital Image Analysis. Transl. Vis. Sci. Technol. 2019 Dec 12. 8(6). 34. doi: 10.1167/tvst.8.6.34. PMID: 31857917; PMCID: PMC6910610.
 13. Zimecki M., Actor J.K., Kruzel M.L. The potential for Lactoferrin to reduce SARS-CoV-2 induced cytokine storm. Int. Immunopharmacol. 2021. 95. 107571. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.107571.
 14. Pattamatta U., Willcox M., Stapelton F., Garrett Q. Bovine lactoferrin promotes corneal wound healing and supresses IL-1 expression in alkali wounded mouse cornea. Curr. Eye Res. 2013. 38(11). 1110-1117. https://doi.org/10.3109/02713683.2013.811259.
 15. Takayama Y., Aoki R. Roles of lactoferrin on skin wound healing. Biochem. Cell. Biol. 2012 Jun. 90(3). 497-503. doi: 10.1139/o11-054. Epub 2012 Feb 14. PMID: 22332789.

Повернутися до номеру