Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Міжнародний неврологічний журнал Том 18, №7, 2022

Повернутися до номеру

Особливості нелакунарного інсульту варолієвого моста: результати госпітального проспективного когортного дослідження і презентація серії клінічних випадків у білих дорослих європейців

Автори: Prokopiv M.M. (1), Yevtushenko S.K. (2), Fartushna O.Ye. (3)
(1) — O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
(2) — Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
(3) — Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Неврологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Мостові інсульти мають катастрофічні наслідки. Проте не опубліковано нових даних госпітальних проспективних когортних досліджень, у яких повідомляються й аналізуються клінічні й нейровізуалізаційні особливості нелакунарних мостових інсультів. Мета: дослідження спрямоване на визначення клінічних і нейровізуалізаційних особливостей нелакунарних мостових інсультів у госпітальному проспективному когортному дослідженні, яке проілюстровано серією клінічних випадків у дорослих білих європейців. Матеріали та методи. Ми проспективно набрали 120 пацієнтів із гострим інсультом вертебробазилярного басейну, підтвердженим магнітно-резонансною томографією, госпіталізованих до неврологічного центру університетської лікарні. Усім хворим проведено комплексне неврологічне, клінічне, лабораторне, ультразвукове й нейровізуалізаційне обстеження. Результати. Зі 120 дорослих пацієнтів (віком від 28 до 89 років) у 23 (19,2 %) було діагностовано нелакунарний інсульт моста. Проведено комплексний клінічний, неврологічний, лабораторний та інструментальний аналіз нелакунарних інсультів моста. Висновки. Ми подали всебічний огляд та аналіз клінічних особливостей нелакунарного мостового інсульту.

Background. Pontine strokes are catastrophic. However, no new data are published on the prospective hospital-based cohort studies that report and analyze clinical and imaging features of non-lacunar pontine stroke. This study aims to determine clinical and imaging features of non-lacunar pontine stroke in a prospective hospital-based cohort study, illustrated with a series of clinical cases presented in white European adults. Materials and methods. We prospectively recruited 120 acute MRI-positive posterior circulation stroke patients, admitted to the Neurological Center of the University Hospital. Complex neurological, clinical, laboratory, ultrasound, and imaging examinations were performed for all patients. Results. Out of 120 adult patients (aged 28 to 89 years), 23 (19,2 %) patients were diagnosed with non-lacunar pontine infarction, forming a study group. We provided a complex clinical, neurological, laboratory, and instrumental analysis of non-lacunar pontine infarction. Conclusions. We provided a comprehensive narrative review and analysis of the clinical features of non-lacunar pontine stroke.


Ключові слова

інсульт; вертебробазилярний басейн; міст; нелакунарний інсульт моста; тегментальний; двосторонній; медіальний; бічний; візуалізація; клінічний випадок

stroke; posterior circulation stroke; pons; non-lacunar pontine infarction; tegmental; bilateral; medial; lateral; imaging; clinical case


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Sciacca S., Lynch J., Davagnanam I., Barker R. Midbrain, Pons, and Medulla: Anatomy and Syndromes. Radiographics. 2019. 39(4). 1110-1125. DOI: 10.1148/rg.2019180126.
2. Prokopiv M.M., Yevtushenko S.K., Fartushna O.Ye. Classification of pontine infarctions. International Neurological Journal. 2022. 18(1). 30-34. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.18.1.2022.926.
3. Malla G., Jillella D.V. Pontine Infarction. [Updated 2021 Jul 25]. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554418.
4. Prokopiv M.M., Slabkiy G.O., Fartushna O.Y. Prospective analysis of the epidemiology of cerebrovascular disease and stroke among the adult population of Kyiv City, Ukraine. Wiad. Lek. 2021. 74 (10 p. II). 2599-2604. DOI: http://doi.org/10.36740/WLek202110213.
5. Fartushna O.Ye., Prokopiv M.M. Aktual’nist’ problemy tserebrovaskulyarnykh zakhvoryuvan’, tranzytornykh ishemichnykh atak ta vdoskonalennya yikh diahnostyky v systemi okhorony zdorov’ya v Ukrayini [Actuality of the problem of cerebrovascular dis-eases, transient ischemic attacks, and improvement of their diagnostics in the health care system in Ukraine.]. Problemy viys’kovoyi okhorony pratsi: Zb. nauk. Prats’ Ukrayins’koyi viys’kovo-medychnoyi akademiyi [Problems in military health care. Collec-tion of Science of the Ukrainian Military Medical Academy]. Kyiv: UMMA, 2007. 19. 335-342 (in Ukrainian)
6. Gowda S.N., De Jesus O. Brainstem Infarction. 2021 Aug 30. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. PMID: 32809731.
7. Prokopiv M., Fartushna O.Ye. Modern classification of posterior circulation stroke: clinical decision making and diagnosis (review). Georgian Med. News. 2021. (320). 96-100. PMID: 34897052.
8. Vinychuk S.M., Fartushna O.Ye. Case analysis of crossed pontine-cerebellar diaschisis in acute stroke patients. International Neurological Journal. 2018. 8(102). 20-24. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.8.102.2018.153537.
9. Yevtushenko S.K., Filimonov D.A., Simonyan V.A. et al. Osnovnyye i novyye faktory riska, sposobstvuyushchiye razvitiyu ishe-micheskikh insul’tov u lits molodogo vozrasta [The Main and New Risk Factors that Contribute to the Development of Ischemic Strokes in Young Adults]. International Journal of Neurology. 2013. 6(60). 92-100. (in Russian).
10. Prokopiv M.M., Fartushna O.Y. Classification of posterior circulation stroke: a narrative review of terminology and history. International Neurological Journal. 2021. 5(19). 11-19. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.17.5.2021.238517.
11. Prokopiv M.M., Yevtushenko S.K., Fartushna O.Ye. Clinical manifestations of acute pontine infarction: a narrative review. International Neurological Journal. 2022. 18(5). 4-8. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.18.5.2022.960.
12. Prokopiv M.M., Yevtushenko S.K., Fartushna O.Ye. Features of lacunar pontine stroke: results of a prospective hospital-based cohort study. International Neurological Journal. 2022. 18(6). 7-11. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.18.6.2022.965.
13. Prokopiv M.M., Fartushna O.Y. Сlinical and imaging features of lacunar and non-lacunar subtypes of ischemic posterior circulation stroke. Wiad. Lek. 2021. 74(12). 3214-3220. DOI: 10.36740/WLek202112116.
14. Prokopiv M.M., Vinychuk S.M. Vertebrobazylyarni insul’ty [Vertebrobasilar strokes]. Kyiv: PH “Avitsena”, 2021. 240 p. (in Ukrainian).
15. Prokopiv M.M., Rohoza S.V., Fartushna O.Ye. Lateral medullary infarction: a prospective hospital-based cohort study of clinical and imaging features and a case report in a white adult. Wiad. Lek. 2022. 75(4 pt 2). 938-943. DOI: 10.36740/WLek202204203.
16. Prokopiv M.M., Fartushna O.Ye. Clinical syndromes of the thalamic stroke in the classical vascular territories: a prospective hospital-based cohort study. Wiad. Lek. 2020. 73(3). 489-493. DOI: http://doi.org/10.36740/WLek202003115.
17. Vinychuk S.M., Prokopiv M.M., Trepet L.M., Fartushna O.Ye. Thalamic stroke outcomes: a prospective hospital-based cohort study. International Neurological Journal. 2019. 8(110). 23-27. DOI: http://doi.org/10.22141/2224-0713.8.110.2019.187888.
18. Vinychuk S.M., Prokopiv M.M., Trepet L.M., Fartushna O.Ye. Clinical vascular syndromes of thalamic strokes in anterior and paramedian vascular territories: a prospective hospital-based cohort study. International Neurological Journal. 2020. 2(16). 7-12. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.16.2.2020.200957.
19. Vinychuk S.M., Prokopiv M.M., Trepet L.M., Fartushna O.Ye. Clinical syndromes of a tha-lamic stroke in the lower lateral vascular territory: a prospective hospital-based cohort study. International Neurological Journal. 2020. 3(16). 1-6. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.16.3.2020.203443.
20. Vinychuk S.M., Prokopiv M.M., Trepet L.M., Fartush-na O.Ye. Clinical syndromes of tha-lamic strokes in posterolateral vascular territory: a prospective hospital-based cohort study. International Neurological Journal. 2020. 4(16). 8-12. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.16.4.2020.207344.
21. Vinychuk S.M., Prokopiv M.M., Trepet L.M., Fartushna O.Ye. Clinical syndromes of thalamic stroke in the central vascular territory: a prospective hospital-based cohort study. International Neurological Journal. 2020. 5(16). 23-27.DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.16.5.2020.209245.
22. Vinychuk S.M., Fartushna O.Ye. Case analysis of crossed pontine-cerebellar diaschisis in acute stroke patients. International Neurological Journal. 2018. 8(102). 20-24. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.8.102.2018.153537.
23. Vinychuk S.M., Fartushna O.Ye. Diaschisis: a brief historical review. International Neuro-logical Journal. 2018. 4(98). 6-10. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.4.98.2018.139419.
24. Vinychuk S.M., Fartushna O.Ye. Cerebrospinal and commissural diaschisis in acute stroke patients: case analysis. International Neurological Journal. 2018. 5(99). 20-25. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.5.99.2018.142959.
25. Vinychuk S.M., Fartushna O.Ye. Crossed cerebellar diaschisis in acute stroke patients: case analysis and report. Neurological Journal. 2018. 6(100. 5-10. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.6.100.2018.146450.
26. Vinychuk S.M., Fartushna O.Ye. Case analysis of crossed cerebellar hemispheric diaschisis in acute stroke patients. International Neurological Journal. 2018. 7(101). 12-16. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.7.101.2018.149660.
27. Fisher C.M. The “herald hemiparesis” of basilar artery occlusion. Arch. Neurol. 1988. Vol. 45. P. 1301-1303.
28. Caplan L.R. Posterior Circulation Ischemia: Then, Now, and Tomorrow. The Thomas Willis Lecture. Stroke. 2000. Vol. 31. P. 2011-2023
29. Vascular Brain Stem Diseases. Hofferberth B., Brune G.G., Sitzer G. et al. (eds). Workshop. Basel, 1990. 282 p.

Повернутися до номеру