Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 1(4) 2007

Back to issue

Ігор Леонідович Бабій (до 60-річчя від дня народження)

24 січня 2007 року cповнюється 60 років Бабію Ігорю Леонідовичу — видатному вченому, лікарю-педіатру, педагогу.

І.Л. Бабій народився у м. Котовськ Одеської області. У 1972 році закінчив педіатричний факультет Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова. З 1972 по 1974 рік працював лікарем-інтерном, а потім — дільничним лікарем-педіатром Приморського району м. Одеси, з 1974 по 1976 рік — райпедіатром Приморського району.

З 1976 року науково-педагогічна діяльність І.Л. Бабія пов'язана з Одеським державним медичним університетом, де він послідовно займав посади асистента (1976–1982 рр.), доцента кафедри дитячих хвороб педіатричного факультету (з 1982 року). У червні 1991 року І.Л. Бабія було призначено на посаду завідуючого кафедрою дитячих хвороб лікувального та стоматологічного факультетів, у 1992 році йому присвоєно вчене звання професора. З 1995 року кафедру було реорганізовано у кафедру пропедевтики дитячих хвороб, яку він очолив.

У 1980 році І.Л. Бабій захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Ультраструктура лімфоцитів при різноманітних клінічних варіантах гострих пневмоній у дітей у зв'язку з введенням у терапію вітаміну Е», а у 1990 році — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Етапне лікування і деякі питання патогенетичної терапії муковісцидозу в дітей».

Наукові інтереси професора І.Л. Бабія охоплюють широке коло найактуальніших проблем педіатрії. До основних напрямків його наукових досліджень належать: дитяча пульмонологія, гастроентерологія, спадково-зумовлені захворювання, питання вигодовування, годування дітей старших 1 року. Ігор Леонідович є одним із засновників растрової та трансмісійної електронної мікроскопії у педіатрії в Україні. Він виділив чотири основні стани мітохондрій при гострих пневмоніях і обгрунтував необхідність застосування мембраностабілізуючих препаратів при цьому захворюванні. При вивченні ультраструктури лімфоцитів вченим запропоновано оригінальну класифікацію: функціонально-активні, перехідні форми та функціонально-неактивні клітини. Вперше на території колишнього СРСР ним був організований санаторний етап лікування та реабілітації хворих на муковісцидоз дітей і підлітків. Професор І.Л. Бабій є організатором «Республіканського центру діагностики, лікування та реабілітації муковісцидозу в дітей» (1990 рік). В останні роки його наукові інтереси пов'язані з проблемою раннього відновлювального лікування і реабілітації дітей та підлітків із захворюваннями органів травлення.

І.Л. Бабій — чудовий організатор та талановитий педагог, постійно вдосконалює систему підготовки майбутніх лікарів — як вітчизняних, так і іноземних, спеціалістів післядипломної освіти, аспірантів, магістрів. Його педагогічна діяльність поєднується з виховною роботою — невід'ємною частиною підготовки медичних кадрів. Протягом багатьох років ювіляр був заступником декана, деканом педіатричного факультету. У теперішній час його випускники складають основу всіх педіатричних кафедр Одеського медичного університету, а Ігор Леонідович очолює проблемну циклову методичну комісію з педіатричних дисциплін. Він постійно впроваджує найновітніші технології, прогресивні форми і методики навчання. Сьогодні, згідно з експериментальним учбовим планом, активно готується до викладання курсу догляду за хворим і пропедевтичної педіатрії, що складається з 5 кредитів ECTS.

І.Л. Бабій виконує великий об'єм лікувальної роботи, є науковим керівником МДЛ № 1 м. Одеси ім. академіка Б.Я. Резніка. Щоденно проводить планові професорські обходи, консультуючи хворих. Під його керівництвом за останні 5 років у діагностику й лікування дітей МДЛ № 1 упроваджено 11 найновітніших методик. Він є заступником голови Одеської асоціації лікарів-педіатрів і неонатологів. Виступи професора І.Л. Бабія на засіданнях асоціації, яскраві клінічні розбори і лекції надали йому широкої популярності і заслужену повагу практичних лікарів міста й області.

І.Л. Бабій є автором 445 наукових робіт, серед них 8 монографій і навчальних посібників: «Муковисцидоз у детей и подростков» (1994), «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми» (1999), «Клінічне обстеження плода і дитини» (1999), «Одесский медуниверситет» (2000), «Дієтетика дитячого віку» (2002), «Гармоничное питание матери, плода и ребенка» (2004), «Пособие для подготовки к комплексному государственному экзамену» (2005), «Propedeytic Pediatrics» (2006).

Свою педагогічну майстерність, високий науковий потенціал професор І.Л. Бабій з успіхом реалізує при підготовці кваліфікованих наукових кадрів. Під його керівництвом підготовлено та захищено 6 кандидатських дисертацій, виконуються 4 кандидатські дисертації.

Багаторічну лікарську, науково-педагогічну та суспільну діяльність професора І.Л. Бабія відмічено багатьма заслуженими нагородами. У 1997 році за цикл наукових робіт «Уроджена та спадкована патологія у дітей України: діагностика та профілактика» йому було присуджено Державну премію України в області науки і техніки. Він нагороджений медалями ВДНГ СРСР, «За доблестный труд», почесними відзнаками, грамотами.

Як неординарна особистість, талановитий вчений та організатор, інтелігентна людина, Ігор Леонідович поєднує в собі чудові якості людини — принциповість, гуманність, доброзичливість, скромність, надійність.

Свій 60-річний ювілей професор І.Л. Бабій святкує у розквіті творчих сил, нових наукових ідей і задумів, у колі рідних, учнів, співробітників, друзів. Усі вони щиро вітають Ігоря Леонідовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров'я, подальших успіхів у науковій діяльності, плідної праці на ниві збереження здоров'я дітей.

Колектив кафедри пропедевтики дитячих хвороб
Одеського державного медичного університетуBack to issue