Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 1(4) 2007

Back to issue

До 60-річчя з дня народження професора Богмат Людмили Феодосіївни

У січні 2007 р. виповнилося 60 років від дня народження і 36 років професійної діяльності відомого вченого, доктора медичних наук, професора, керівника відділення кардіоревматології Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України Богмат Людмилі Феодосіївні.

Народилася Людмила Феодосіївна 4 січня 1947 р. в селищі Борки Рязанської області у родині сільських інтелігентів, усе дитинство мріяла стати саме дитячим лікарем, тому в 1965 р. поступила на педіатричний факультет Львівського медичного інституту. Після його закінчення у 1971 р. проягом чотирьох років вона працювала дільничим педіатром у дитячій консультації № 13 Міської лікарні м. Харкова. З 1975 р. до сьогоднішного дня її професійна діяльність пов'язана з Інститутом охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України, який багато років очолює доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки М.М. Коренєв. Саме в цьому закладі Л.Ф. Богмат пройшла великий шлях від лікаря відділення кардіоревматології до професора, доктора медичних наук. Зустріч і робота з відомим вченим, доктором медичних наук, професором Г.М. Костюріною визначили напрямок її дослідницької діяльності — дитяча кардіоревматологія. Під її керівництвом у 1981 р. Людмила Феодосіївна успішно закінчила аспірантуру з кардіології і захистила дисертацію на тему «Клініко-генеалогічна характеристика підлітків із первинною артеріальною гіпертензією та порушеннями коронарного кровообігу» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, у 1994 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Клініко-патогенетична характеристика провісників атеросклерозу у підлітків, вдосконалення їх діагностики та програм оздоровлення підлітків». У 2004 р. Л.Ф. Богмат присуджено звання професора за фахом «педіатрія». Здобутки її науково-дослідницької діяльності дозволили зробити вагомий внесок у розкриття патогенетичних механізмів розвитку первинної артеріальної гіпертензії у підлітків, визначити патогенетичні зв'язки гормонального дисбалансу пубертатного періоду з формуванням передвісників атеросклерозу в них, удосконалити методи діагностики та профілактики у осіб високого ризику його розвитку, прогнозувати перебіг серцево-судинної патології у цьому віковому періоді. За активною участю Л.Ф. Богмат під керівництвом директора інституту професора М.М. Коренєва виконуються наукові дослідження в межах національної програми «Профілактика та лікування АГ в Україні» з питань сучасної діагностики та лікування артеріальної гіпертензії у підлітків. В них вперше обгрунтовані нові технології лікування цієї патології з використанням антигіпертензивних засобів на основі діагностики ураження органів-мішеней (серце, церебральні судини, нирки), нейрогуморальних та метаболічних особливостей підліткового віку. Притаманний Людмилі Феодосіївні дух новаторства й творчої енергії визначив нові напрямки її наукових пошуків. В останні роки під її керівництвом проведено ряд фундаментальних досліджень у галузі захворювань сполучної тканини диспластичної та автоімунної природи, встановлені зміни метаболізму сполучної тканини, порушення імунологічного гомеостазу, розроблено алгоритм прогнозу виникнення їх ускладнень, розроблені нові технології лікування та диспансерного нагляду при цих захворюваннях. Вперше під керівництвом Л.Ф. Богмат розпочато дослідження механізмів формування та факторів прогресування серцевої недостатності у дітей та підлітків із патологією міокарда. Людмила Федосіївна — ініціатор і активний учасник декількох наукових форумів (конференцій та симпозіумів), присвячених фізіології та патології серцево-судинної, опорно-рухової системи та дисплазії сполучної тканини у дітей та підлітків, впровадженню в практику принципово нових методів лікування хронічних хвороб серцево-судинної системи, сполучної тканини, дегенеративно-дистрофічних уражень суглобів.

Розробки професора Л.Ф. Богмат відмічені преміями ВДНГ СРСР та ВДНГ України, грамотами МОЗ та АМН України.

Велику увагу Л.Ф. Богмат приділяє підготовці висококваліфікованих кадрів. Її наукові ідеї знайшли подальший розвиток в дисертаційних роботах її учнів. Під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Л.Ф. Богмат — автор понад 200 наукових праць, у тому числі — 4 монографій, 5 патентів на винаходи. Вона бере активну участь у наукових конгресах, з'їздах, симпозіумах, конференціях, підтримує творчі зв'язки з вченими України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

Талант лікаря, безмежна закоханість у свою професію, відданість праці, принциповість, високий професіоналізм, широко відомі за межами м. Харкова. На консультативний прийом до професора Л.Ф. Богмат приїздять пацієнти з усіх куточків України і отримують не тільки висококваліфіковану допомогу і поради, але й співчуття, моральну підтримку.

Л.Ф. Богмат успішно поєднує наукову роботу із педагогічною діяльністю на кафедрі педіатрії, акушерства та гінекології факультету фундаментальної медицини Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Людмилі Феодосіївні притаманні чудові якості Жінки — яскравість, доброта, енергія, оптимізм, активна життєва позиція, вміння створювати у колективі ділову доброзичливу атмосферу.

Колектив інституту охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України щиро привітав Людмилу Феодосіївну з ювілеєм, побажав їй міцного здоров'я, творчої наснаги й успіхів у подальшій діяльності.Back to issue