Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Журнал "Здоров`я дитини" 3 (46) 2013

Переливание крови у детей
Автори: Нагорная Н.В.1, Вильчевская Е.В.2, Дудчак А.П.1, Бордюгова Е.В.1, Марченко Е.Н.1, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 1 Кафедра педиатрии, 2 Кафедра общей практики — семейной медицины факультета интернатуры и последипломного образования
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Медична освіта
Предикторы нарушения слуха у недоношенных новорожденных
Автори: Мельничук О.П., Харьковский городской перинатальный центр
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Оториноларингологія
Розділи: Клінічні дослідження
Содержание гомоцистеина в сыворотке крови у подростков с артериальной гипертензией
Автори: Гончарь М.А., Коновалова Н.В.*, Харьковский национальный медицинский университет, * Областная детская клиническая больница, г. Харьков
Рубрики: Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність левоцетиризину при алергічному риніті в дітей
Автори: Няньковський С.Л., Герасимов С.В., Секретар Л.Б., Возняк А.В., Садова О.Р., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Громик Н.Є., Комунальна поліклініка № 4, м. Львів
Рубрики: Алергологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Состояние механизмов адаптации к учебной нагрузке старшеклассников с разным уровнем профессиональной готовности
Автори: Даниленко Г.Н., Сотникова-Мелешкина Ж.В., Михальчук О.Я., Степанченко К.А., ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков АМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенетичне значення антимікробних пептидів у реалізації антибактеріального захисту у дітей, хворих на муковісцидоз
Автори: Леженко Г.О.1, Абатуров О.Є.2, Пашкова О.Є.1, Пантюшенко Л.І.3, 1 Запорізький державний медичний університет, 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 3 КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія, Пульмонологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клинико-диагностические особенности   иммунологической адаптации детей первого года жизни, больных негоспитальной пневмонией
Автори: Олейник В.С., Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, кафедра пропедевтики детских заболеваний и ухода за больными детьми
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Пульмонологія, Імунологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості фізичного розвитку дітей з бронхолегеневою дисплазією
Автори: Сенаторова Г.С., Логвінова О.Л., Харківський національний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Пульмонологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-генетичні аспекти хронічного пієлонефриту   в дітей: структура схильності та первинний прогноз
Автори: Крючко Т.О., Остапенко В.П., Кушнерева Т.В., ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Рубрики: Нефрологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Пребіотичні властивості вуглеводів у формуванні здоров’я дітей
Автори: Мікрюкова Н.Г., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Дієтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Inflammatory mediators (IL-4, IL-6, IL-8, IL-10) in induced sputum in children with bronchitis
Автори: Lupaltsova O.S., Senatorova G.S., Kharkov National Medical University, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оценка эффективности противовирусной   и иммунотропной терапии у детей с гематурической формой хронического гломерулонефрита   и хронической Эпштейна — Барр вирусной инфекцией
Автори: Борисова Т.П., Толченникова Е.Н., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Рубрики: Інфекційні захворювання, Нефрологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Estimation of efficacy of antiviral and immunotropic therapies at children with hematuric form of chronic glomerulonephritis and chronic Epstein-Barr viral infection
Автори: Borysova T.P., Tolchennikova E.N., Donetsk national medical university named after M. Gorkiy, Regional children clinical hospital, Donetsk
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Щодо доцільності застосування кисломолочних продуктів у харчуванні дітей грудного віку
Автори: Шадрін О.Г., Відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку Державної установи ІПАГ НАМН України, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Дієтологія
Розділи: Довідник фахівця
Рациональная антибактериальная терапия —   условие эффективности лечения острого среднего отита у детей раннего возраста
Автори: Юлиш Е.И.1, Чернышева О.Е.1, Кривущев Б.И.1, Глинская Е.В.2, 1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 2 Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Антибіотикотерапія, Оториноларингологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні тенденції грудного вигодовування немовлят та особливості взаємодії пари «мати — дитина»
Автори: Семань-Мінько І.С., Нечитайло Ю.М., Буряк О.Г., Буковинський державний медичний університет, кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини, м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Дієтологія
Розділи: Довідник фахівця
Prebiotic properties of carbohydrates in the formation of health children
Автори: Mikryukova N.G., M. Gorky Donetsk National Medical University, Ministry of Public Health, Ukraine, Donetsk
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Пневмококові захворювання — проблема, що має рішення
Автори: Чернишова Л.І., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія, Імунологія
Розділи: Довідник фахівця
Случай атопического дерматита у ребенка   с панкреатической недостаточностью
Автори: Портнова О.А., Одесский национальный медицинский университет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Modern trends in breastfeeding of infants and interaction features in the pair "mother-child"
Автори: I.S.Seman-Minko, Yu.M.Nechytaylo, O.H.Buryak, Bukovina State Medical University, Ukraine, Department of Pediatrics, Neonatology and Perinatal Medicine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Лечение острых кишечных инфекций у детей
Автори: Крамарев С.А., Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Гастроентерологія, Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Clinical and genetic aspects of chronic pyelonephritis in children: the structure of predisposition and primary prognosis
Автори: Kryuchko T.O., Ostapenko V.P., Kushnereva T.V., High State Educational Institution "Ukrainian Medical Stomatological Academy",Poltava, Ukraine.
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив інформаційних технологій на здоров’я підлітків
Автори: Єщенко А.В., Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Influence of information technologies on adolescent health
Автори: Ieshchenko A.V., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Энцефалит, вызванный антителами к NMDA-рецепторам нейронов
Автори: Богадельников И.В., Бобрышева А.В., Вяльцева Ю.В., Черняева Е.С., Государственное учреждение «Крымский медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Рубрики: Неврологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Encephalitis, caused by antibodies to NMDA-receptors of neurons.
Автори: Igor V. Bogadelnikov, Alyona V. Bobrysheva, Yuliya V. Vyaltseva, Elena S. Chernyaeva, Crimean State Medical University named after S.I Georgievsky
Рубрики: Неврологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Клініко-епідеміологічні особливості перебігу кашлюка в дітей першого року життя
Автори: Надрага О.Б., Дибас І.В., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Clinical and epidemiologic peculiarities of pertussis in the first year old children
Автори: Nadraga Alexander Bohdanovych, doctor of medical sciences, professor, head of the peadiatric infectious diseases department, Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Dybas Iryna Volodymyrivna, a post-graduate fellow of the peadiatric infectious diseases department, Danylo Halytskyi Lviv National Medical University
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Контагиозный моллюск в практике детского хирурга
Автори: Литовка В.К., Журило И.П., Веселый С.В., Латышов К.В., Иноземцев И.Н., Литовка Е.В., Бурцева Т.О., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія, Хірургія, Дерматологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль NOD-подобных рецепторов   в рекогниции патоген-ассоциированных   молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 3а.   Протеины NLR семейства, участвующие в активации ASC-ассоциированного пути возбуждения. Инфламмасомы
Автори: Абатуров А.Е.1, Волосовец А.П.2, Юлиш Е.И.3, 1 ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», 2 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, 3 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Neuro-endocrine stress response in neonates with kidney disturbance due to asphyxia
Автори: A.M. Loboda, V.E. Markevich, Sumy State University, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Нейроендокринна стрес-відповідь у новонароджених із ураженням нирок на тлі асфіксії
Автори: Лобода А.М., Маркевич В.Е., Медичний інститут Сумського державного університету
Рубрики: Неврологія, Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Аутоиммунная энтеропатия у детей:   обзор литературы и собственное наблюдение
Автори: Лимаренко М.П., Логвиненко Н.Г.*, Майоренко А.П., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, * Городской специализированный дом ребенка, г. Донецк
Рубрики: Гастроентерологія, Нефрологія, Педіатрія/Неонатологія, Імунологія
Розділи: Довідник фахівця