Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Газета "Новини медицини та фармації" 7 (538) 2015

Гепатопротекторы: современные аспекты фармакологии
Автори: Редькин Р.Г. — к.фарм.н., доцент кафедры общей практики — семейной медицины ХНУ им. В.Н. Каразина; Николенко Е.Я. — проф., д.м.н., зав. кафедрой общей практики — семейной медицины ХНУ им. В.Н. Каразина
Розділи: Довідник фахівця
Науково-практична конференція «Фармакотерапія інфекційних захворювань»
Автори: Трихліб В.І. — Українська військово-медична академія, м. Київ
Розділи: Медичні форуми
Здоровье подростков как общенациональная ценность
Автори: Пархоменко Л.К. — зав. кафедрой подростковой медицины, профессор, д.м.н.; Страшок Л.А. — профессор кафедры подростковой медицины, профессор, д.м.н., Харьковская медицинская академия последипломного образования
Розділи: Довідник фахівця
Эвтаназия: за или против?
Автори: Перевязкина М.В. — к.м.н., старший преподаватель кафедры социальной медицины, ­организации и управления здравоохранения и медико-социальной экспертизы, ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
Розділи: Новини
Институт главных внештатных специалистов
Автори: Литвак А.И. — канд. мед. наук, доцент, Одесский региональный институт государственного управления НАГУ при Президенте Украины
Розділи: Довідник фахівця
Психическое здоровье человека в третьем возрасте
Автори: Никберг И.И. — д-р мед. наук, профессор, член Международной академии экологии и здоровья человека, член-корреспондент Российской академии естествознания, г. Сидней, Австралия
Розділи: Довідник фахівця
По правилам или по старинке?
Автори: Люлько О.М. — авиационный врач, кандидат медицинских наук, член Национального союза журналистов Украины
Розділи: Новини
Діагностика причин лихоманок невідомого генезу
Автори: Шлапак І.П., Бондар М.В., Харченко Л.А., Цвик І.М., Борисенко С.В., Іванчинов І.Г., Мовлик С.О., Ратушна Т.П., Фогель Л.П., Якуб А.О. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії; Український медичний центр інтенсивної терапії сепсису, м. Київ
Розділи: Довідник фахівця
Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково-м’язової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина II
Автори: Поворознюк В.В., Шинкаренко Т.Є., Приймич У.І. — ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
Розділи: Клінічні дослідження