Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Внутрішня медицина"
1-2(13-14) 2009

Автори: Нетяженко В.З., член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, зав. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; Пузанова О.Г., к.м.н., асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Коржелецький О.С., завідувач відділення функціональної та ультразвукової діагностики КЛ «Феофанія» ДУС
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Сахарчук И.И., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии стоматологического факультета Национального медицинского университета имени О.О. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Целуйко В.И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой кардиологии и функциональной диагностики; Белостоцкая Е.А., Кафедра кардиологии и функциональной диагностики Харьковской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Долженко М.Н., д.м.н., профессор кафедры кардиологии и функциональной диагностики, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Волошин О.І., д.м.н., професор, Сплавський О.І., Руснак І.О., Волошина Л.О., Васюк В.Л., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Пархоменко О.М., д.м.н., професор, Кожухов С.М., к.м.н., Відділ реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска»; Ткачук З.Ю., Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Беловол А.Н., член-корр. АМН Украины, д.м.н., профессор; Князькова И.И., к.м.н., Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Крутиков Е.С., д.м.н., доцент, Кафедра внутренней медицины № 2, Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Синяченко О.В., член-корр. АМН Украины, д.м.н., профессор; Гюльмамедова М.Ф., Кафедра пропедевтики внутренних болезней Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Войцеховский Д., Пападеметрио В., Медицинский центр ветеранов и Медицинский центр университета Джорджтауна, Вашингтон, США
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Zorica M. Zivkovic, Head of Department of Pediatric Pulmonology, Chief of Bronchoscopy Unit of Children’s Hospital for Lung Diseases and TB Medical Center «Dr Dragisa Misovic»
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Briner Verena, MD, FACP, Department of Medicine, Luzern, Switzerland
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Автори: Dr. Christopher DAVIDSON, Present Appointment: Consultant cardiologist (1989), Consultant Physician (1976–1989), Brighton & Sussex University Hospitals Trust, Royal Sussex County Hospital, England
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія