Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Книги видавництва

Неврология раннего детского возраста

Неврология раннего детского возраста

Монография освещает неврологические проблемы раннего детского возраста с учетом современных литературных данных, с использованием собственного клинического материала, включая лечение. В каждой главе монографии представлены современные материалы, основанные на работах ведущих ...
Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення (військ) під час надзвичайних ситуацій (бойових дій): Методичні рекомендації

Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення (військ) під час надзвичайних ситуацій (бойових дій): Методичні рекомендації

Запропоновані методичні рекомендації мають на меті інформувати різні категорії медичних працівників Збройних Сил України та Міністерства охорони здоров’я України щодо порядку лікувально-евакуаційного забезпечення військ і населення під час бойових дій.
Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря

Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються особливості клініки, діагностики, сучасні методи лікування внутрішніх хвороб в осіб літнього віку у практиці сімейного лікаря. Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів — ...
Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря

У посібнику висвітлені вибрані питання з медицини невідкладних станів, такі як кардіогенний шок, коматозні стани у дорослих та дітей, закрита травма живота, невідкладна допомога при гострих отруєннях, загальна серцево-легенева реанімація ...
Phantom Pain from Metameric Standpoint

Phantom Pain from Metameric Standpoint

Ghost pain, i.e. phantom pain, is a result of a lesion of special polydendritic sensory neurons. How one can prevent phantom pain and how one can get rid of it, ...
Справочник по неотложной и интенсивной терапии (5-е издание)

Справочник по неотложной и интенсивной терапии (5-е издание)

Для врачей всех специальностей, занимающихся вопросами неотложной и интенсивной терапии. Разделы включают острые состояния, нозологии или синдромы, требующие неотложного разрешения. Подразделы состоят из рекомендаций по организации ведения больного, перечня контролируемых ...
Метаболический синдром и рак молочной железы: Руководство для врачей

Метаболический синдром и рак молочной железы: Руководство для врачей

Рак молочной железы и метаболический синдром остаются одними из наиболее актуальных проблем современной медицины. В монографии освещены молекулярные механизмы, которые лежат в основе негативно-го влияния метаболического синдрома на риск возникновения ...
Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються особливості клініки, діагностики, сучасні ме-тоди лікування внутрішніх хвороб в осіб літнього віку у практиці сімейного лікаря. Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів — ...
Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти

Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти

У монографії висвітлені сучасні відомості про стан проблеми больових нейропатичних синдромів при цукровому діабеті, зокрема наведено дані власних досліджень про неврологічні, нейропсихологічні та нейровізуальні особливості при больовому попереково-крижовому синдромі у ...
Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря

Посібник містить найбільш повні відомості, необхідні для лікарів загальної практики — сімейних лікарів. Наведено сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, діагностичні критерії неврологічних захворювань, представлених в Міжнародній класифікації хвороб ...
Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря

Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря

Навчально-методичний посібник розроблений для лікарів загальної практики — сімейної медицини, терапевтів, педіатрів та лікарів-інтернів. У посібнику подані методи обстеження нирок, синдроми, основні нозологічні форми і стани, що характеризують захворювання нирок ...
Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання імунокорекції повторних епізодів інфекції дихальних шляхів у дітей, вигодовування малюків раннього віку, захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання у дітей. Окремими ...
Tears of the Holocaust

Tears of the Holocaust

«Tears of the Holocaust» is a book narrating the Holocaust tragedy in Donetsk city. It also illustrates history of Donetsk Jewish Community and represents the Holocaust memorialization process. For the ...
Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика, профилактика и лечение

Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика, профилактика и лечение

Монография посвящена эпидемиологии дефицита витамина D, описано его влияние не только на костно-мышечную систему, но и на другие системы и органы, приведены современные рекомендации по лечению и профилактике дефицита и ...
Особенности переходного возраста - Том 2: Книга для подростков

Особенности переходного возраста - Том 2: Книга для подростков

Автор признателен и благодарен детским неврологам клиники Владиславе Олеговне Кулик и Юлии Александровне Билюк — за советы и рекомендации. Особая благодарность Ирине Станиславовне Гроховской (Лос-Анджелес, Калифорния) — за оформление обложек ...
Особенности переходного возраста - Том 1: Книга для родителей

Особенности переходного возраста - Том 1: Книга для родителей

Новая работа доктора В. А. БЕРСЕНЕВА «ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА. Том 1. Книга для родителей» посвящена самому важному периоду в жизни человека. Времени наиболее бурного роста и развития организма, когда стремительно ...
Фантомная боль с метамерных позиций

Фантомная боль с метамерных позиций

Поводом к написанию книги явились война, разразившаяся на востоке Украины, и поступление раненых солдат в нашу клинику. Данная книга является чисто волонтёрским проектом. От имени этих солдат автор выражает признательность ...
Бронхолегенева дисплазія: неонатальний та постнеонатальний моніторинг

Бронхолегенева дисплазія: неонатальний та постнеонатальний моніторинг

У навчальному посібнику викладено сучасні погляди на питання онтогенезу респіраторної системи, структури і функції сурфактанту, особливості респіраторної системи недоношеного, етіологію та патогенез формування бронхолегеневої дисплазії, класифікацію захворювання, клінічні лабораторні та ...
Шкалы в общей и детской неврологии

Шкалы в общей и детской неврологии

Данное пособие предназначено для практической деятельности врачей-неврологов (взрослых и детских). Оно может быть использовано в учебном процессе врачами-интернами, врачами, специализирующимися по взрослой и детской неврологии, неврологами, обучающимися на курсах тематического ...