Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

 


 

Шановні колеги!

Активне професійне життя лікарів триває 30–40 років, і протягом усього цього часу вони повинні постійно оновлювати свої знання.
Термін «безперервний професійний розвиток» отримав своє визнання на початку XXI ст. і був введений Всесвітньою федерацією медичної освіти з метою збереження високого рівня знань і вмінь медичних працівників, а також їх постійного удосконалення відповідно до вимог часу.
Основними завданнями атестації лікарів є оцінка виконання лікарями вимог щодо отримання післядипломної освіти в інтернатурі, підвищення їх кваліфікації і проходження безперервного професійного розвитку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я». Дистанційна форма навчання дозволяє лікарю підвищувати рівень професійної кваліфікації без зупинки лікувального процесу, мінімізує фінансові й часові витрати.
Переваги навчання і тестування онлайн — можливість докладно вивчити матеріал і пропоновану додаткову літературу, дізнатися результат відразу ж після виконання тестового завдання, отримати сертифікат учасника  в максимально короткий термін.

Звертаємо вашу увагу: бали нараховуються  за шкалою значень (наказ МОЗ України № 446 від 22.02.2019)

Успіхів вам в оволодінні новими знаннями!


 

Наказ МОЗ України № 446 від 22.02.2019

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 р. за № 293/33264

Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку


з/п

Вид діяльності

Кількість балів

Підтвердний документ

в Україні

в інших країнах*

1. Формальна освіта

 

1.1

Присвоєння кваліфікації «лікар-спеціаліст» відповідної лікарської спеціальності.
Нарахування балів у рік присвоєння кваліфікації

50

100

Сертифікат/ диплом

1.2

Здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» (доктор філософії, доктор наук).
Нарахування балів у рік захисту дисертації

50

100

Диплом

2. Неформальна освіта

 

2.1

Підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, у тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, тривалістю:
 1 тиждень
 2 і більше тижнів.
Підвищення кваліфікації на курсах стажування в закладах (на факультетах) післядипломної освіти

 25

50
 
50

 

Посвідчення/свідоцтво

2.2

Навчання або медичне стажування в закладі вищої освіти/закладі охорони здоров’я за межами закладу, де працює фахівець.
З кількості балів, отриманих за заходи в Україні, враховується не більше ніж 25 за рік**

3 за день

5 за день

Відрядження та копія наказу про зарахування на стажування в Україні.
Сертифікат/диплом для іншої країни з програмою стажування

3. Інформальна освіта

 

3.1

Науково-практична конференція, конгрес, симпозіум:
 участь в одноденному заході;
 участь у заході тривалістю 2 дні та більше;
 стендова доповідь;
 усна доповідь.
Одна й та сама доповідь повторно не враховується. Рекламні доповіді не враховуються

5*
10*
 

20
30

10
20
 

50
70

Сертифікат або диплом про участь у конференції.
Доповідь підтверджується програмою події і/або публікацією в матеріалах заходу

3.2

Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів.
Кількість балів, що враховуються до обов’язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних і 20 балів для англомовних заходів**

1 бал за 2 години;
англомовні курси — відповідно до кількості балів у сертифікаті

Сертифікат

3.3

Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, у тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів:
 одноденний захід;
 захід тривалістю 2 дні та більше

 15*

25*

20

30

Сертифікат/диплом

3.4

Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо):
 одноденний захід;
 захід тривалістю 2 дні та більше

10*

20*

15

25

Сертифікат/диплом

3.5

Публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором

20

30
в іноземних виданнях англійською мовою

Бібліографічна довідка