Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Газета "Новини медицини та фармації" 8(212) 2007

Автори: С.Н. НЕДЕЛЬСКАЯ, Т.Г. БЕССИКАЛО, Запорожский государственный медицинский университет
Рубрики: Алергологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.В. БЕРЕЗНЮК, А.В. ЗАЙЦЕВ, кафедра оториноларингологии Днепропетровской государственной медицинской академии
Рубрики: Оториноларингологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: В.И. БЕРЕЗУЦКИЙ, Днепропетровская государственная медицинская академия
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Е.Н. КЛИГУНЕНКО, Е.Ю. СОРОКИНА, Г.С. КАНЮКА, В.В. СЛИНЧЕНКОВ, Д.П. ЛЕЩЕВ, А.А. МОСЕНКО, Днепропетровская государственная медицинская академия
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Т.В. ХОМЧЕНКО, В.В. КУНОВСКИЙ, В.В. ВАЩУК, Львовская областная клиническая больница внелегочного туберкулеза, Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого
Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Т.И. ГАРАЩЕНКО, профессор, кафедра оториноларингологии педиатрического факультета, РГМУ
Рубрики: Алергологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Е.В. ОЩЕПКОВА, НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК Минздрава РФ, Москва
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Г.В. БОНДАРЬ, д.м.н., профессор, академик АМН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, зав. кафедрой онкологии Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького, генеральный директор Донецкого областного противоопухолевого центра; И.Е. СЕДАКОВ, д.м.н., доцент кафедры онкологии Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького, зав. отделом маммологии Донецкого областного противоопухолевого центра; В.Г. ШЛОПОВ, д.м.н., профессор, зав. отделом патоморфологии Центральной научно-исследовательской лаборатории Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: И.В. ЛИНСКИЙ, д.м.н., Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины, г. Харьков
Розділи: Медицина. Лікарі. Суспільство.
Автори: О.В. ЛІГОНЕНКО, завідувач кафедри загальної хірургії, професор, голова Асоціації хірургів Полтавщини, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
Розділи: Історія медицини
Автори: М.С. МИРОШНИЧЕНКО, студент 6-го курса 2-го медицинского факультета; В.В. ГАРГИН, научный руководитель, к.м.н., доцент кафедры патологической анатомии, Харьковский государственный медицинский университет
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Б.И. ПАЛАМАРЬ, председатель ассоциации врачей г. Киева, главный врач клинической больницы № 3, г. Киев
Розділи: Медицина. Лікарі. Суспільство.
Автори: Н.Н. КОЗАЧОК, М.Н. СЕЛЮК, С.А. БЫЧКОВА, Украинская военно-медицинская академия, кафедра военной терапии (начальник кафедры Н.Н. Козачок); В.В. БЕСАГА, клиническая база УВМА
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: П.А. БЕЗДЕТКО, Е.В. ГОРБАЧЕВА, Харьковский государственный медицинский университет
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: И.М. ФУШТЕЙ, О.В. ТКАЧЕНКО, С.Л. ПОДСЕВАХИНА, кафедра терапии, клинической фармакологии и эндокринологии ЗМАПО
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.И. ПУЖАЕВА, главный специалист по вопросам гериатрии Управления охраны здоровья г. Луганска
Рубрики: Кардіологія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: А.А. ФРАНКЕНБЕРГ, В.А. ШЕВЧЕНКО, С.В. КРИВКО, В.К. ШЛЯХОВА, Днепропетровский областной кожно-венерологический диспансер
Рубрики: Паразитологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: Г.Р. ТАБЕЕВА, профессор, кафедра нервных болезней ФППОВ Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Е.А. ПРОХОРОВИЧ, Е.Ю. МАЙЧУК, И.В. ВОЕВОДИНА, Н.Н. ВЛАДИМИРОВА, Московский государственный медико-стоматологический университет
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Леонід ПОКРИШКА, лікар, м. Луганськ
Розділи: Медицина. Лікарі. Суспільство.