Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Паразитологія

Організація профілактичних заходів щодо запобігання нервово-психічним ускладненням токсоплазмозу та токсокарозу в Україні
Автори: Боброва О.В.(1, 2), Нартов П.В.(1, 2), Міхановська Н.Г.(1), Кривонос К.А.(1, 3)
(1) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
(2) — КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня», м. Харків, Україна
(3) — КП «Санепідсервіс», м. Харків, Україна

Газета "Новини медицини та фармації" №4 (751), 2021
Рубрики: Паразитологія
Розділи: Довідник фахівця
Топ самых опасных пищевых паразитов
Автори: Заславская А.А.
к.м.н., Киевский медицинский университет УАНМ, г. Киев, Украина

Газета "Новини медицини та фармації" 1 (600) 2017
Рубрики: Паразитологія
Розділи: Довідник фахівця
Топ самых опасных пищевых паразитов
Автори: Заславская А.А. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Газета "Новини медицини та фармації" 11 (585) 2016
Рубрики: Паразитологія
Розділи: Довідник фахівця
Новое в лечении гельминтозов в Украине
Автори: Бодня Е.И., главный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности «паразитология», Харьковская медицинская академия последипломного образования
Газета "Новини медицини та фармації" 9 (542) 2015
Рубрики: Паразитологія
Розділи: Довідник фахівця
Паразиты в меняющемся мире
Автори: Е.И. Бодня, д.м.н., проф., главный внештатный паразитолог МЗ, Кафедра медицинской паразитологии и тропических болезней ХМАПО
Газета "Новини медицини та фармації" 18 (431) 2012
Рубрики: Паразитологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Н.Б. ГУБЕРГРИЦ, Ю.А. ЗАГОРЕНКО, О.А. ГОЛУБОВА, Г.М. ЛУКАШЕВИЧ, П.Г. ФОМЕНКО, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Газета "Новини медицини та фармації" Гастроэнтерология (239) 2008 (тематический номер)
Рубрики: Гастроентерологія, Паразитологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Н.Б. Губергриц, д.м.н., профессор, Ю.А. Загоренко, О.А. Голубова, Г.М. Лукашевич, П.Г. Фоменко, кафедра внутренних болезней № 1, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Журнал "Внутрішня медицина" 2(8) 2008
Рубрики: Гастроентерологія, Паразитологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: О.Я. БАБАК, д.м.н., профессор, директор ГУ «Институт терапии имени Л.Т. Малой АМН Украины», г. Харьков
Журнал "Внутрішня медицина" 6(6) 2007
Рубрики: Інфекційні захворювання, Паразитологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: К.І. БОДНЯ, д.м.н., професор, зав. кафедрою медичної паразитології та тропічних хвороб Харківська медична академія післядипломної освіти
Журнал "Внутрішня медицина" 5(5) 2007
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія, Паразитологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: А.А. ФРАНКЕНБЕРГ, В.А. ШЕВЧЕНКО, С.В. КРИВКО, В.К. ШЛЯХОВА, Днепропетровский областной кожно-венерологический диспансер
Газета "Новини медицини та фармації" 8(212) 2007
Рубрики: Паразитологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: И.Б. ЕРШОВА, А.А. МОЧАЛОВА, С.Н. ЧЕРКАСОВА, Е.В. ЧЕРНОВА, Луганский государственный медицинский университет
Журнал "Здоров`я дитини" 2(5) 2007
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Паразитологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: С.О. КРАМАРЄВ, д.м.н., професор, О.П. ВІКТОРОВ, д.м.н., професор; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Державний фармакологічний центр МОЗ України, м. Київ
Журнал "Внутрішня медицина" 2(2) 2007
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія, Паразитологія
Розділи: Довідник фахівця