Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Parasitology

Організація профілактичних заходів щодо запобігання нервово-психічним ускладненням токсоплазмозу та токсокарозу в Україні
Authors: Боброва О.В.(1, 2), Нартов П.В.(1, 2), Міхановська Н.Г.(1), Кривонос К.А.(1, 3)
(1) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
(2) — КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня», м. Харків, Україна
(3) — КП «Санепідсервіс», м. Харків, Україна

"News of medicine and pharmacy" №4 (751), 2021
Categories: Parasitology
Sections: Specialist manual
Топ самых опасных пищевых паразитов
Authors: Заславская А.А.
к.м.н., Киевский медицинский университет УАНМ, г. Киев, Украина

"News of medicine and pharmacy" 1 (600) 2017
Categories: Parasitology
Sections: Specialist manual
Топ самых опасных пищевых паразитов
Authors: Заславская А.А. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
"News of medicine and pharmacy" 11 (585) 2016
Categories: Parasitology
Sections: Specialist manual
Новое в лечении гельминтозов в Украине
Authors: Бодня Е.И., главный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности «паразитология», Харьковская медицинская академия последипломного образования
"News of medicine and pharmacy" 9 (542) 2015
Categories: Parasitology
Sections: Specialist manual
Паразиты в меняющемся мире
Authors: Е.И. Бодня, д.м.н., проф., главный внештатный паразитолог МЗ, Кафедра медицинской паразитологии и тропических болезней ХМАПО
"News of medicine and pharmacy" 18 (431) 2012
Categories: Parasitology
Sections: Specialist manual
Authors: С.А. КРАМАРЕВ, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
"Child`s Health" 4(13) 2008
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology, Parasitology
Sections: Specialist manual
Authors: Н.Б. ГУБЕРГРИЦ, Ю.А. ЗАГОРЕНКО, О.А. ГОЛУБОВА, Г.М. ЛУКАШЕВИЧ, П.Г. ФОМЕНКО, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (239) 2008 (тематический номер)
Categories: Gastroenterology, Parasitology
Sections: Specialist manual
Authors: Н.Б. Губергриц, д.м.н., профессор, Ю.А. Загоренко, О.А. Голубова, Г.М. Лукашевич, П.Г. Фоменко, кафедра внутренних болезней № 1, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"Internal medicine" 2(8) 2008
Categories: Gastroenterology, Parasitology
Sections: Specialist manual
Authors: О.Я. БАБАК, д.м.н., профессор, директор ГУ «Институт терапии имени Л.Т. Малой АМН Украины», г. Харьков
"Internal medicine" 6(6) 2007
Categories: Infectious diseases, Parasitology
Sections: Specialist manual
Authors: К.І. БОДНЯ, д.м.н., професор, зав. кафедрою медичної паразитології та тропічних хвороб Харківська медична академія післядипломної освіти
"Internal medicine" 5(5) 2007
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology, Parasitology
Sections: Specialist manual
Authors: А.А. ФРАНКЕНБЕРГ, В.А. ШЕВЧЕНКО, С.В. КРИВКО, В.К. ШЛЯХОВА, Днепропетровский областной кожно-венерологический диспансер
"News of medicine and pharmacy" 8(212) 2007
Categories: Parasitology
Sections: Clinical researches
Authors: И.Б. ЕРШОВА, А.А. МОЧАЛОВА, С.Н. ЧЕРКАСОВА, Е.В. ЧЕРНОВА, Луганский государственный медицинский университет
"Child`s Health" 2(5) 2007
Categories: Pediatrics/Neonatology, Parasitology
Sections: Specialist manual
Authors: С.О. КРАМАРЄВ, д.м.н., професор, О.П. ВІКТОРОВ, д.м.н., професор; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Державний фармакологічний центр МОЗ України, м. Київ
"Internal medicine" 2(2) 2007
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy, Parasitology
Sections: Specialist manual