Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Внутрішня медицина"
1(1) 2007

Автори: В.З. НЕТЯЖЕНКО, член-кор. АМН України, д.м.н., професор; В.К. ТАЩУК, д.м.н., професор, Буковинська державна медична академія
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Н.М. СЕРЕДЮК, д.м.н., професор, В.Н. СЕРЕДЮК, к.м.н., доцент; Івано-Франківський державний медичний університет, кафедра госпітальної терапії № 1 з курсом клінічної імунології
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія, Пульмонологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: А.С. СВІНЦІЦЬКИЙ, д.м.н., професор; Кафедра госпітальної терапії № 2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ревматологія, Терапія, Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.З. НЕТЯЖЕНКО, член-кор. АМН України, д.м.н., професор; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.М. КОВАЛЕНКО, чл.-кор. АМН України, професор; Ю.М. СІРЕНКО, професор; О.Г. НЕСУКАЙ, д.м.н., Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска АМН України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Е.В. ОЩЕПКОВА, Институт кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК Минздрава РФ, г. Москва
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Неврологія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: П.О. КОЛЕСНИК, к.м.н., доцент; Кафедра терапії та сімейної медицини, факультет післядипломної освіти Ужгородського національного університету
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.И. АХАПКИНА, директор департамента экспериментальной и клинической фармакологии, зам. генерального директора ЗАО «Отечественные лекарства»; А.И. ФЕДИН, профессор, зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии ФУВ РГМУ; А.С. АВЕДИСОВА, профессор, руководитель отдела пограничной психиатрии ГНЦ ССП им. В.П. Сербского; Р.В. АХАПКИН, к.м.н, научный сотрудник отдела пограничной психиатрии ГНЦ ССП им. В.П. Сербского
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Неврологія, Терапія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: Т.И. ГАРАЩЕНКО, Л.И. ИЛЬЕНКО, М.В. ГАРАЩЕНКО, Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета РГМУ, кафедра педиатрии Московского факультета РГМУ, Россия
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Оториноларингологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: Laszlo HODINKA, MD, prof. Национальный институт ревматологии и физиотерапии, Будапешт, Венгрия
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Травмотологія та ортопедія, Неврологія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Andrew H.BAKER, Professor of Molecular Medicine, Division of Cardiovascular and Medical Sciences University of Glasgow, UK
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія, Генетика
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.Ф. МОСКАЛЕНКО, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кор. АМН України, д.м.н., професор
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Історія медицини
Автори: І.М. ШУЛІПЕНКО, д.м.н., професор; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Історія медицини
Автори: В.З. НЕТЯЖЕНКО, чл.-кор. АМН України, д.м.н, проф.; Н.В. НЕТЯЖЕНКО, Г.І. МИШАНИЧ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Д.Д. ІВАНОВ, д.м.н., професор; М.Д. ІВАНОВА; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Нефрологія
Розділи: Медичні форуми