Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний ендокринологічний журнал

Про видання

Головний редактор
Паньків Володимир Іванович

Паньків Володимир Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна.

Засновано: Вересень 2005

Періодичність виходу: 8 раз на рік.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 19313-9113ПР. Видане Державною реєстраційною службою України 06.09.2012 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Категорія A. Наказ МОН України від 24.01.2024 р. № 220.

Передплатний індекс (Україна): 94553.

ISSN 2224-0721 (print)
ISSN 2307-1427 (online)

Приєднуйтесь до нас у соцмережах