Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Медицина невідкладних станів" 3 (50) 2013

Нестандартные подходы к лечению острой сердечной недостаточности
Автори: Иркин О.И., Степура А.А. - Отдел реанимации и интенсивной терапии ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско», г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Патофізіологія холодового шоку
Автори: Олійник Г.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Внезапная кардиальная смерть у детей и подростков. Проблемы диагностики. Направления профилактики (обзор литературы)
Автори: Никонова В.В. - ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль статинів у комплексній терапії хворих із фібриляцією передсердь
Автори: Фуштей І.М., Голдовський Б.М., Сідь Є.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Место Цефосульбина в терапии внебольничных пневмоний
Автори: Нудьга А.Н., Ковалева Е.А., Никонов В.В. - Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Інфекційні захворювання, Антибіотикотерапія
Розділи: Клінічні дослідження
ЕКГ-діагностика інфаркту міокарда правого шлуночка
Автори: Стаднік С.М. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль Гепасола-Нео в комплексе интенсивной терапии пациентов реанимационного профиля
Автори: Волкова Ю.В., Хижняк А.А., Кудинова О.В. - Кафедра медицины неотложных состояний, анестезиологии и интенсивной терапии, Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Характеристика стану легеневого кровообігу  в недоношених новонароджених із різними типами респіраторної підтримки
Автори: Георгіянц М.А., Корсунов В.А., Солошенко І.В. - Харківська академія післядипломної освіти, Харківський міський перинатальний центр
Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Прогностическое значение белка S100, нейронспецифической енолазы, эндотелина-1 в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы
Автори: Епифанцева Н.Н., Борщикова Т.И., Чурляев Ю.А., Раткин И.К., Екимовских А.В. - ГОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей», Министерства здравоохранения Российской Федерации, НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН (Филиал), г. Новокузнецк, Россия
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Перший досвід використання препарату Пропофол-Ново в програмах анестезіологічного забезпечення лапароскопічних холецистектомій та оперативних втручань в отоларингології
Автори: Бондар М.В., Кондратенко С.О., Гончарук С.С., Вінніченко В.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, Олександрівська міська клінічна лікарня, м. Київ
Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів, Хірургія, Оториноларингологія
Розділи: Клінічні дослідження
Oсновні тенденції зміни рівня NT-PRO BNP у хворих на хронічну серцеву недостатність
Автори: Целуйко В.Й., Матвійчук Н.В., Кіношенко К.Ю. - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нарушения центральной гемодинамики у пациентов с кишечной непроходимостью и их предоперационная коррекция
Автори: Жуков А.С., Неймарк М.И. - Кафедра анестезиологии и реаниматологии Алтайского государственного медицинского университета, КГБУЗ «Городская больница № 1», г. Барнаул, Алтайский край, Россия
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Варіабельність ритму серця у хворих з ішемічною хворобою серця: вплив епідуральної анестезії
Автори: Світлик Ю.О., Підгірний Я.М., Світлик Г.В., Максимов О.В., Либа З.Д., Гарбар М.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів
Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Соматические и неврологические проявления антифосфолипидного синдрома
Автори: Евтушенко И.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра клинической фармакологии, клинической фармации и фармакотерапии
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль нейропротекции в терапии гипертонической энцефалопатии
Автори: Трофимов В.И., Минеев В.Н., Бручкус Е.А., Зинакова М.К. - СПбГМУ им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург; Щенникова С.В. - ООО «Герофарм», Москва, Россия
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Навчання за кордоном як етап безперервного професійного розвитку лікарів
Автори: Богомаз В.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Римаренко П.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження, Медична освіта
Удосконалення приживлення алотрансплантатів при герніопластиці методом індивідуальної наноадаптації поверхні імплантатів (експериментальне дослідження)
Автори: Алексєєва Т.А. - Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ; Гомоляко І.В., Фурманов Ю.О. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ; Грищук Я.І., Лазаренко О.М. - Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Організація надання виїзної неонатологічної допомоги фахівцями виїзної бригади відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених рівненської обласної дитячої лікарні
Автори: Думановський Г.В., Ушкевич О.А., Кулик М.О., Пашинський О.Л. - Рівненська обласна дитяча лікарня, комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради
Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Использование опыта Европейского совета по реанимации (ERC) при подготовке медицинского персонала к оказанию экстренной помощи
Автори: Чурсин А.А. - Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Российская Федерация
Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Аналіз медико-соціальних втрат при гіпертонічному кризі на амбулаторно-поліклінічному етапі
Автори: Цанько І.І., Римаренко П.В., Мархонь І.П. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ; Клебан Я.І. - ДЗ «Дорожня клінічна лікарня № 2», м. Київ; Базилевич А.Я. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Медичні форуми
Гостра коронарна недостатність: морфологічні аспекти проблеми
Автори: Курик О.Г., Каленська О.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Клінічна лікарня «Феофанія», м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Медичні форуми
Авіаційна рятувальна служба Польщі: досвід та можливості впровадження для України
Автори: Пилипець Я.Д., Гера Л.П., Пшемислав Барчентевич, Римаренко П.В. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Комунальний заклад «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sanoku, м. Санок, Республіка Польща; Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Діагностика та надання першої медичної допомоги при черепно-мозковій травмі
Автори: Квасніцький М.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини», Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Пріоритетні напрямки надання екстреної хірургічної допомоги на сучасному етапі
Автори: УШКЕВИЧ О.А., НЕСТЕРЕНКО О.Л. - Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, Рівненська обласна клінічна лікарня
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Стандартизаційні пропозиції  щодо впровадження електронної історії хвороби  до системи управління екстреною  медичною допомогою та державною  службою медицини катастроф України
Автори: Гайволя О.О., Калінчук О.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» КУ «Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9», м. Запоріжжя
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Ішемічний інсульт — структурні основи розвитку при метаболічному синдромі
Автори: ЧУЙКО Н.Я. - Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
О реализации требований Законов Украины «О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112» и «Об экстренной медицинской помощи»
Автори: СОЛОВЬЕВ А.А., ГАЕВСКИЙ А.А., ФЕДАК Б.С., ЗАБАШТА В.Ф. - Главное территориальное управление МЧС Украины в Харьковской области, КУОЗ «Областная клиническая больница — центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Методы подготовки специалистов по оказанию экстренной медицинской помощи
Автори: ЯЦЫНА Г.С., МУСТАФА В.И., ЗАГУРОВСКИЙ В.М. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Досвід забезпечення прохідності дихальних шляхів у хворих із морбідним ожирінням
Автори: НАУМЕНКО О.В., РУДЬ О.А. - ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Викладання питань невідкладної допомоги при захворюваннях вуха, горла та носа на циклі тематичного удосконалення «Актуальні питання медицини невідкладних станів»
Автори: ШКОРБОТУН Я.В., ЛАСИЦЯ Т.С., РИМАРЕНКО П.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Зберігання медичного майна для надання екстреної медичної допомоги в різних умовах
Автори: ЦАНЬКО І.І., РИМАРЕНКО П.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами; КОТУЗА А.С. - Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами; ГАЛУШКА А.М. - Українська військово-медична академія, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Наукове обґрунтування сучасної системи контролю якості медичної допомоги у військовому госпіталі
Автори: ЦАНЬКО І.І., СЕРЕБРЯКОВ О.М. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ; Житомирський ордена Червоної Зірки військовий госпіталь Міністерства оборони України, м. Житомир
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Проблема безпеки пацієнтів
Автори: КОТУЗА А.С., ІВЧУК В.Г. - Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами; ЦАНЬКО І.І. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ; ОТРОШКО А.А. - Чернігівський міський військовий госпіталь
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Внесок професора А.І. Тріщинського у розвиток невідкладної медицини (до 90-річчя з дня народження)
Автори: МАРКОВ Ю.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Ювілеї