Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


International journal of endocrinology 6 (54) 2013

Гормональная и биохимическая характеристика больных с ишемической болезнью сердца и дефицитом гормона роста взрослых
Authors: Шакирова М.Ю., Урманова Ю.М., Шек А.Б., Мадмусаева А.Р. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Республиканский специализированный центр кардиологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Сравнительная характеристика нарушений физического и полового развития у детей и подростков (мальчиков) с различными объемными образованиями гипоталамо-гипофизарной области
Authors: Урманова Ю.М., Мавлонов У.Х. - Ташкентский педиатрический медицинский институт; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент; Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Новые возможности профилактики сахарного диабета 2-го типа
Authors: Зуев К.А., Когут Д.Г. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Концепция профилактики сахарного диабета 2-го типа: время действовать
Authors: Кравчун Н.А., Ильина И.М. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Сахарный диабет 2-го типа: выбор препарата сульфонилмочевины с учетом пищевого поведения пациента
Authors: Панькив В.И. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Синдром Нельсона
Authors: Панькив В.И. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Medical education
Бренды и генерики: критерии оценки эффективности*
Authors: Полторак В.В., Липсон В.В. - Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины, г. Харьков
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Нові можливості в лікуванні цукрового діабету
Authors: Кравчун Н.О., Романова І.П., Тихонова Т.М., Чернявська І.В., Гасанова О.О. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Історія розвитку ендокринології на Північній Буковині
Authors: Бойчук Т.М., Пашковська Н.В., Ляшук П.М., Леонова М.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Особливості варіабельності ритму серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною формою діабетичної автономної невропатії серця
Authors: Ажмі Самір, Сергієнко В.О., Сегін В.Б., Сергієнко О.О. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Вплив селеновмісних препаратів на тиреоїдний статус в осіб з артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння
Authors: Абрамова Н.О., Пашковська Н.В., - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Катан В.Г. - ОКУ «Обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни», м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Характеристика тиреоїдного статусу в осіб із артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння залежно від HOMA-IR
Authors: Абрамова Н.О., Пашковська Н.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Індекс деформабельності еритроцитів у хворих на діабетичну нефропатію III–IV стадії з супутнім ожирінням
Authors: Акентьєва М.С., Безрук Т.О. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Морфофункціональні характеристики ендотеліоцитів судин проміжного мозку щурів з експериментальним порушенням каротидного кровообігу на тлі цукрового діабету
Authors: Бойчук Т.М., Савчук Т.П. - Кафедра гістології, цитології та ембріології; Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Особливості лікування переломів шийки стегнової кістки у пацієнтів в умовах селенодефіцитного регіону
Authors: Васюк В.Л., Ковальчук П.Є., Тулюлюк С.В. - Кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Корекція інсулінорезистентності у хворих на первинний гіпотиреоз в умовах йодної недостатності
Authors: Вацеба Т.С., Скрипник Н.В. - Кафедра ендокринології, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Остеоартроз і цукровий діабет: епідеміологічні особливості, клініко-патогенетичні, гендерні та вікові аспекти
Authors: Волошина Л.О., Ковалишин І.Р., Марчук Ю.Ф. - Кафедра внутрішньої медицини; Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Гормональна активність щитоподібної залози залежно від клінічної форми туберкульозу легень
Authors: Герман А.О., Тодоріко Л.Д. - Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Порушення вуглеводного обміну в хворих на хронічний панкреатит за коморбідності з ІХС у поєднанні з ХСН
Authors: Гонцарюк Д.О. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Взаємозв’язок електронейроміографічних показників та поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази (eNOS) з заміною G894→T  у хворих на цукровий діабет 2-го типу, ускладнений діабетичною  полінейропатією
Authors: Зорій І.А., Пашковська Н.В. - Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка; Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Вміст інтерлейкіну-10 в крові хворих на хронічну хворобу нирок II–III стадії з ураженням шлунка та дванадцятипалої кишки
Authors: Зуб Л.О., Калугін В.О., Вівсянник В.В., Спащук Н.С., Воронюк А.Г., Вишневська Л.Т. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Особливості добових ритмів артеріального тиску у хворих на стабільну стенокардію та метаболічний синдром
Authors: Ілащук Т.О., Бачук-Понич Н.В., Малишевська І.В. - Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Діабетична нефропатія та нефропротекторний ефект ірбесартану у хворих із хронічною хворобою нирок
Authors: Ілюшина А.А., Вівсянник В.В., Спащук Н.С., Заболотна Т.В., Сажин Н.І., Ісаєв О.К. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Оцінка впливу лікування аторвастатином на ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет типу 2
Authors: Ілюшина А.А., Кушнір Л.Д., Вівсянник В.В., Бойко Л.Д., Сажин Н.І., Гретчин В.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Порушення мікробіоценозу кишечника при метаболічному синдромі
Authors: Ілюшина А.А., Павлович Л.Б., Оленович О.А., Маслянко В.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Корекція мікробіологічних змін кишечника у хворих на цукровий діабет
Authors: Ілюшина А.А., Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Оленович О.А., Маслянко В.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Мікробіоценоз кишечника за умов експериментального гіпотиреозу
Authors: Ілюшина А.А., Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Оленович О.А., Маслянко В.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології? Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Нейропротекторний ефект цитиколіну після панретинальної лазеркоагуляції у хворих на цукровий діабет
Authors: Карлійчук М.А. - Кафедра офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Пінчук С.В. - Клініка мікрохірургії ока «Ваш зір», м. Чернівці; Зубович М.П.3 - ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Досвід лікування діабетичної полінейропатії у пацієнтів на цукровий діабет II типу
Authors: Квасницька О.Б., Каньовська Л.В., Корконішко О.І. - Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Стан моторно-евакуаторної функції шлунка — діагностичний маркер лабільного перебігу цукрового діабету
Authors: Костіцька І.О. - Кафедра ендокринології, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Особливості перебігу цукрового діабету 1-го типу в дітей Чернівецької області
Authors: Крецу Т.М., Дмитрук В.П., Костів М.І. - Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Чернівці; Ризничук М.О. - Кафедра педіатрії та медичної генетики Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Показники ліпідограми у хворих із дифузним токсичним зобом до лікування
Authors: Ліщук О.З., Кіхтяк О.П. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Синдром «порожнього» турецького сідла
Authors: Ляшук П.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Бойко І.В., Куляк Л.Д., Фукс А.М. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Віддалені результати лікування токсичного зоба
Authors: Ляшук П.М., Ілюшина А.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Буймістр Н.І. - Чернівецький обласний діагностичний центр; Рибак О.В. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Синдром Шмідта
Authors: Ляшук П.М., Ляшук Р.П., Марчук Ю.Ф., Сходницький І.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Диференціальна діагностика адреногенітального синдрому у жінок
Authors: Ляшук П.М., Оленович О.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Проценко О.В., Ватаманюк М.М. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Лікування автоімунного тиреоїдиту
Authors: Ляшук П.М., Пашковська Н.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Білоока І.О., Клименко Л.І. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Актуальні питання первинного гіпотиреозу
Authors: Ляшук П.М., Пашковська Н.В., Ляшук Р.П. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Чорна О.О. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Природжені порушення статевого диференціювання
Authors: Ляшук П.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Станкова Н.І., Глуговська С.В., Ленковська Г.С. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Інсулінорезистентність при синдромі полікістозних яєчників
Authors: Ляшук П.М., Морозюк Я.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Шкрібляк Н.М.,Проценко О.В. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Вплив тиреотоксикозу на розвиток і перебіг серцево-судинних захворювань
Authors: Макар О.Р., Макар Р.Д. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Інсулінорезистентність як можливий фактор розвитку гестаційного цукрового діабету у жінок з надлишковою масою тіла
Authors: Маслянко В.А., Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Оленович О.А., Ілюшина А.А., Морозюк Я.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Шкрібляк Н.М. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Стан щитоподібної залози при неспецифічних інфільтративних змінах у легенях запального характеру
Authors: Мигайлюк Л.Д. - Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Можливості впливу піоглітазону на функцію щитоподібної залози у хворих із гіпотиреозом та предіабетом
Authors: Москва Х.А., Лаповець Л.Є., Кіхтяк О.П. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Деякі діагностичні критерії метаболічного синдрому у хворих на ревматоїдний артрит
Authors: Оліник О.Ю., Федів О.І., Телекі Я.М. - Кафедра внутрішньої медицини Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Гавриш Л.О., Лазарук Т.Ю. - ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Ацетил-L-карнітин у лікуванні діабетичної нейропатії
Authors: Павлович Л.Б., Білоус І.І., Маслянко В.А., Ілюшина А.А., Оленович О.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка; Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Тівортін® у лікуванні діабетичної полінейропатії
Authors: Павлович Л.Б., Білоус І.І., Маслянко В.А., Оленович О.А., Ілюшина А.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка; Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Лікування метаболічного синдрому з застосуванням препарату Ліволін форте
Authors: Павлович Л.Б., Білоус І.І., Маслянко В.А., Оленович О.А., Ілюшина А.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка; Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Терапевтичні можливості телмісартану у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі супутньої патології
Authors: Павлюкович Н.Д., Павлюкович О.В., Трефаненко І.В. - Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Козар М.Ф. - ОКУ «Обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни», м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Зміни мікрофлори товстої кишки у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету II типу
Authors: Патратій М.В., Ступницька Г.Я., Паліброда Н.М. - Кафедра внутрішньої медицини Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Олексюк С.І. - КУ «Обласна клінічна лікарня», м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Участь часових генів у гормональній регуляції функцій нирок
Authors: Пішак В.П., Кривчанська М.І., Булик Р.Є., Черновська Н.В. - Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Стан системи «ліпопероксидація —  антиоксидантний захист» у селезінці щурів з ускладненням стрептозотоцин-індукованого діабету неповною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку
Authors: Повар М.А., Ткачук О.В. - Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата, Кафедра анестезіології та реаніматології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на некласичні фактори кардіоваскулярного ризику з урахуванням поліморфізму гена параоксонази-1 у пацієнтів із діабетом 2-го типу
Authors: Полторак В.В., Караченцев Ю.І., Кравчун Н.О., Атраментова Л.О., Лещенко Ж.А., Гладких О.І., Красова Н.С., Тижненко Т.В., Опалейко Ю.А., Почерняев А.К., Плохотніченко О.О. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків; Йенсен Є. - Національний інститут охорони здоров’я та довкілля, м. Білтховен, Нідерланди; Горшунська М.Ю. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Зміни мінеральної щільності кістки в жінок, хворих на цукровий діабет
Authors: Сафонова О.В., Сафонов А.С. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
N-термінальний мозковий натрійуретичний пептид, ригідність артерій і циркулюючий інсулін при кардіоваскулярній формі діабетичної автономної невропатії серця
Authors: Сергієнко В.О., Ажмі Самір, Сегін В.Б. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Оцінка клінічної ефективності та безпеки застосування Краталу в лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Сергієнко О.О., Сергієнко В.О., Гоцко М.Є. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Саєнко Т.В., Усенко В.Ф. - «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Дисліпідемія у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з метаболічним синдромом
Authors: Сіцінська І.О. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
NGAL (neutrophil gelatinas-associated lipocalin) як ранній маркер діагностики діабетичної нефропатії в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
Authors: Снітинська О.В., Гоцко М.Є. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Випадок гігантської неактивної аденоми гіпофіза
Authors: Станкова Н.І., Грабовецький О.В. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр; Ляшук П.М. , Ляшук Р.П. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Циркадіанні хроноритми функціональної активності надниркових залоз при свинцевому отруєнні
Authors: Степанчук В.В. - Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Ефективність застосування препаратів цинку у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом II типу
Authors: Ступницька Г.Я., Федів О.І. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Притуляк О.В., Юхимчук В.В. КУ «Обласна клінічна лікарня», м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Порушення макро- та мікроелементного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням
Authors: Cуслик Г.І. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Проліферативна активність тимоцитів у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, ускладненим неповною  глобальною ішемією-реперфузією головного мозку
Authors: Ткачук О.В., Ткачук С.С., Мислицький В.Ф. - Кафедра анестезіології та реаніматології, Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата, Кафедра патологічної фізіології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Рівень sР-селектину у хворих на цукровий діабет 2-го типу із різною тривалістю захворювання та артеріальною гіпертензією
Authors: Урбанович А.М., Вендзилович Ю.М., Макаровська Р.Є. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Стан ліпідного обміну при хронічному панкреатиті у хворих на гіпотиреоз
Authors: Федів О.І., Раца В.В. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Особливості функціонального стану щитоподібної залози у хворих із хронічними гепатопатіями залежно від поліморфізму гена дейодинази 1-го типу
Authors: Чимпой К.А., Пашковська Н.В. - Кафедра внутрішньої медицини, Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Стан сполучної тканини та протеїназоінгібіторної системи крові при неалкогольному стеатогепатиті у хворих із різними фенотипами метаболічного синдрому
Authors: Шевчук В.В., Федів О.І. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Дія різної активності епіфіза на хроноритми функцій нирок
Authors: Шумко Н.М., Хоменко В.Г., Сметанюк О.І. - Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Virus induced diabetes in animals (short review)
Authors: Grytsiuk M.I., Boychuk T.M., Petryshen O.I., Olenovych O.A. - Department of Social Medicine and Public Health Service Organization, Department of Histology, Cytology and Embryology, Department of Clinical Immunology, Allergology and Endocrinology, Bukovinian State Medical University, Chernivtsi
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Promoting oligodendrogenesis and myelin repair using the multiple sclerosis medication glatiramer acetate
Authors: Skihar V., Silva C., Chojnacki A., Döring A., Stallcup W.B., Weiss S., Yong V.W. - Hotchkiss Brain Institute, University of Calgary, Calgary, Canada
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Reproductive health of adolescent girls with endocrine disorders
Authors: Tsysar Yu.V., Andriiets’ O.A. - Department of Obstetrics and Gynecology with the Course of Infantile and Adolescent Gynecology, Bukovinian State Medical University, Chernivtsi
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Взаємозв’язок поширеності Й рівня мікроальбумінурії залежно від параметрів артеріального тиску у хворих на гіпотиреоз
Authors: Дідушко О.М. - Кафедра ендокринології, Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини у жінок різного віку, які проживають за умов йодної недостатності
Authors: Поворознюк В.В., Паньків І.В., Балацька Н.І. - Державна установа «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України», м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Алергенспецифічна імунотерапія: історія, сучасні погляди та проблеми
Authors: Деркач М.І., Чоп’як В.В. - Обласна клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ; Західний регіональний центр клінічної імунології та алергології, м. Львів
Categories: Allergology, Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Этногенетические особенности бронхиальной астмы
Authors: Батожаргалова Б.Ц., Петрова Н.В., Тимковская Е.Е. - Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва, Россия; Мизерницкий Ю.Л., Зинченко Р.А. - Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии МЗ РФ, Россия
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Чи відображують імунологічні маркери крові характер запального процесу дихальних шляхів при бронхіальній астмі в дітей?
Authors: Безруков Л.О., Іванова Л.А. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Діагностичне значення імунологічних показників у верифікації атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей
Authors: Бєлашова О.В., Марусик У.І. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Клініко-імунологічна характеристика фенотипової неоднорідності атопічної та неатопічної бронхіальної астми дітей шкільного віку
Authors: Богуцька Н.К. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Роль нейроімуноендокринного механізму при лікуванні хворих на захворювання органів дихання
Authors: Бровчук М.П. - Рахівська станція екстреної медичної допомоги; Букач О.П. - Кафедра сімейної медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Булеза Б.Я. - Обласна клінічна лікарня ім. А. Новака, м. Ужгород; Кузьмик Б.В. - Ужгородський національний університет, медичний факультет; Чонка Я.В., Бровчук П.В. - Українська алергологічна лікарня МОЗ України; Кузьмик М.А. - Кафедра психології, Ужгородський національний університет; Кузьмик В.М. - Кафедра громадського здоров’я, Ужгородський національний університет; Білинець Ф.В. - Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги, м. Ужгород
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Вікові особливості клініки й перебігу подагри на тлі метаболічного синдрому
Authors: Волошин О.І., Доголіч О.І. - Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Діагностична цінність вмісту сироваткового IgE у виявленні фенотипу тяжкої бронхіальної астми у школярів
Authors: Гарас М.Н. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Вплив ендогенних та екзогенного естрогенів на концентрацію С-реактивного білка та рівень автоантитіл у оваріоектомованих щурів із метаболічним синдромом на тлі гіпотиреозу
Authors: Горбенко Н.І., Козар В.В., Іванова О.В. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Терапія цитомегаловірусної інфекції за умови супутнього імунодефіциту
Authors: Господарський І.Я., Господарська Х.О. - Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими, Тернопільський медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Показники атопічної реактивності у дітей шкільного віку, які хворіють на бронхіальну астму фізичного напруження
Authors: Григола О.Г. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Ретроспекція стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у 2008–2011 рр. у Чернівецькій області
Authors: Єременчук І.В. - Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Стан імунної системи у хворих на рак щитоподібної залози з метастазами в легені за лікування йодом-131
Authors: Замотаєва Г.А., Степура Н.М. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Иммунотерапия в онкологии
Authors: Запольская Е.Б. - Областной медицинский онкологический диспансер, г. Черновцы
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Визначення радіочутливості до йоду-131 функції NK-клітин у хворих на тиреоїдний рак залежно від віку та наявності віддалених метастазів
Authors: Захарченко Т.Ф., Замотаєва Г.А. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Вікова залежність зв’язків шишкоподібної залози з хроноритмічними змінами імуноструктурного гомеостазу
Authors: Захарчук О.І. - Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Пішак О.В. - Кафедра безпеки життєдіяльності Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Алергічні реакції на інсулін у хворих із метаболічним синдромом
Authors: Каспрук Н.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Синдром хронічної втоми у хворих на хронічний обструктивний бронхіт
Authors: Каспрук Н.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Медикаментозна алергія у хворих на бронхіальну астму
Authors: Каспрук Н.М., Кушнір Л.Д. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Алергічні та псевдоалергічні реакції на інсулін
Authors: Каспрук Н.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Притуляк О.В., Юхімчук В.В. - ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Взаємозв’язок між експресією матричних металопротеїназ та локальним рівнем фактора некрозу пухлини альфа у жінок з ендометріозом
Authors: Коваль Г.Д. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, Чернівці; Чоп’як В.В. - Кафедра клінічної імунології та алергології Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Експресія матричної металопротеїнази-2 як можливий імуногістохімічний маркер запалення у жінок з ендометріозом
Authors: Коваль Г.Д. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Курченко І.Ф. - Кафедра клінічної імунології, алергології та генетики Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Особливості експресії матричної металопротеїнази-9 в ектопічному ендометрії жінок із ендометріозом та її роль у локальному імунітеті
Authors: Коваль Г.Д. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Курченко І.Ф. - Кафедра клінічної імунології, алергології та генетики Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Клініко-анамнестичні показники фенотипової неоднорідності бронхіальної астми у дітей
Authors: Колюбакіна Л.В., Хільчевська В.С., Власова О.В. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Застосування імуномодуляторів у лікуванні хронічного гіпертрофічного фарингіту
Authors: Коляда Т.І., Тупотілов О.В., Вдовіченко Н.І., Аттіков В.Є. - ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України», м. Харків
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Прогностичне значення імунної дисфункції у розвитку хронічних синуїтів у дітей
Authors: Левицька С.А., Сидорчук І.Й., Сидорчук Л.П. - Кафедра дитячої хірургії та отоларингології, Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра сімейної медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Распределение аллелей генов АСЕ, PPARA, PPARGC1A у юных спортсменов-хоккеистов
Authors: Маринич В.В. - Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Показники гуморального імунітету крові у дітей, хворих на бронхіальну астму, з урахуванням астма-фенотипів
Authors: Марусик У.І., Бєлашова О.В. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Новые возможности фракционного определения у детей уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе и его клиническое значение
Authors: Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова С.Э. - ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии» Минздрава РФ, г. Москва, Россия
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Вміст імуноглобулінів у конденсаті та сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму
Authors: Микалюк Л.В., Білоус Т.М., Білоус В.В. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Катамнестические особенности детей, перенесших в раннем возрасте острый обструктивный бронхит
Authors: Павленко В.А., Мельникова И.М., Бережанский П.В. - Ярославская государственная медицинская академия, Россия; Мизерницкий Ю.Л. - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, Россия
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Особливості первинних імунодефіцитів у дітей
Authors: Поліщук М.І., Дмитрук Т.В. - Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Чернівці; Підвисоцька Н.І. - Кафедра педіатрії та медичної генетики, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Динаміка імунологічних показників крові на тлі базисної терапії бронхіальної астми в дітей шкільного віку
Authors: Сажин С.І. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Екзогенний стрес — індуктор порушення харчової поведінки та ожиріння в нащадків гестаційно стресованих матерів
Authors: Сергієнко Л.Ю., Перець О.В., Бондаренко Т.В., Черевко Г.М. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Мікробіологічні та імунологічні аспекти негоспітальної пневмонії
Authors: Сидорчук І.Й., Каспрук Н.М., Сидорчук Л.І., Сидорчук Р.І. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Михалко А.Д., Довбуш Н.М., Іфтодій О.А. - Лікарня СОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Вплив провідних збудників негоспітальної пневмонії  на фагоцитарну активність моноцитів  і нейтрофільних лейкоцитів периферійної крові хворих
Authors: Сидорчук І.Й., Коваль Г.Д., Сидорчук Л.П., Каспрук Н.М., Сидорчук А.С., Ляшук Р.П., Сидорчук А.Р., Сидорчук Л.І. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Резистентність еритроцитів у хворих на поширені дерматози з ускладненим алергологічним анамнезом
Authors: Солошенко Е.М., Кондакова Г.К., Семко Г.О., Земляна Т.В. - ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМНУ», м. Харків
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Сенситивні властивості ендотоксинів ціанобактерій
Authors: Тупотілов О.В., Похил С.І., Коляда О.М., Дмитрієва О.А., Коляда Т.І. - ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМНУ», м. Харків
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Автоімунні хвороби та репродуктивна функція жінки
Authors: Чоп’як В.В., Гаврилюк А.М. - Кафедра клінічної імунології та алергології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Оцінка ризику втримання та втрати контролю в підлітків із різним ступенем тяжкості астми
Authors: Шахова О.О., Тарнавська С.І. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Гендерні особливості перебігу бронхіальної астми у дітей шкільного віку
Authors: Шевченко Н.О. - Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums